Firma

Misja i wartości

Nasza misja, nasze wartości

Jako zaufany partner w zakresie doskonałych rozwiązań czujnikowych umożliwiamy bezpieczne, wydajne i zrównoważone procesy.

Gotowość do zmian

Postrzegamy zmiany jako szansę. W WIKA mamy chęć i kompetencje do znajdowania nowych podejść i rozwiązań w stale zmieniających się warunkach.

Uczciwość

Spotykamy się na wysokości oczu. W WIKA traktujemy się nawzajem z szacunkiem i traktujemy wszystkich jednakowo. Opowiadamy się za różnorodnością i doceniamy odmienne poglądy.

Zaufanie

Ufamy sobie nawzajem. W WIKA możemy na sobie polegać. Trzymamy się tego, co mówimy i dotrzymujemy słowa. Lojalność jest dla nas ważna.

Orientacja na klienta

Wspólnie tworzymy wartość dodaną. W firmie WIKA postrzegamy siebie jako partnerów naszych klientów i stale analizujemy ich potrzeby. Dzięki innowacyjnym i niezawodnym rozwiązaniom osiągamy wysoki poziom zadowolenia klientów.

Wzmocnienie

Umożliwiamy ludziom branie odpowiedzialności. W WIKA mamy swobodę podejmowania przedsiębiorczych decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Świętujemy osiągnięcia i uczymy się na błędach.

Praca zespołowa

Jesteśmy jedną firmą, jednym zespołem. W WIKA jesteśmy wielonarodowym zespołem działającym ponad granicami kulturowymi i działowymi. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i dobrze się bawimy robiąc to, co robimy