Firma

BHP

Skuteczne zapobieganie wypadkom oraz eliminowanie zagrożeń dla zdrowia pracowników jest efektem przestrzegania ustawowych wymogów w zakresie BHP. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP należy do obowiązków kadry kierowniczej. Niezbędne środki na ten cel zapewnia Zarząd. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy jest wspólnym zadaniem zarówno kadry kierowniczej, jak i szeregowych pracowników.

Za szczególnie istotne należy uznać bezpieczeństwo urządzeń oraz ergonomię. Ergonomia w miejscu pracy to kwestia na tyle istotna, że wpływa bezpośrednio na wydajność pracy, właściwe wykorzystanie umiejętności pracowników, a w szerszej perspektywie warunkuje sukces całej firmy. Ergonomię (m.in. możliwość regulacji wysokości) uwzględnia się w projektach wszystkich nowych urządzeń. BHP jest również istotnym elementem działań WIKA realizowanych zgodnie z filozofią KAIZEN.