Firma

Zarządzanie aprobatami

Ze względu na ciągle rosnące wymagania i globalizację rynków istnieje wielka różnorodność krajowych i międzynarodowych wymagań dotyczących naszych produktów i systemu jakości. Konieczne jest uwzględnienie nie tylko aspektów prawnych (jak dyrektywy UE w Europejskim Obszarze Gospodarczym), ale także certyfikatów lokalnych lub specyficznych dla danego zastosowania. Uwzględnienie wszystkich aspektów w całym cyklu życia produktu od samego początku jest jedynym gwarantem spełnienia wszystkich wymogów prawnych oraz wprowadzenia produktów na rynek w sposób ekonomiczny i dostosowany do potrzeb tego rynku.

Odpowiedzią firmy WIKA na to wyzwanie jest centralny i globalnie ukierunkowany zespół ekspertów w dziale zarządzania aprobatami, który jest w stanie reagować nie tylko na ciągle rosnące wymagania, ale również szybko i właściwie wychodzić naprzeciw problemom i potrzebom klientów.


Zatwierdzona jakość

System zarządzania jakością WIKA posiada certyfikat ISO 9001 od 1994 roku. Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa w naszej firmie stanowią podstawę norm i zostały przyjęte przez wiele krajów w ich systemach normatywnych.

Aprobaty i certyfikaty

Czy potrzebujesz więcej informacji? Stąd dostaniesz się do sekcji Pobierz.