Zawory ze zintegrowanymi regulatorami ciśnienia

Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

WIKA współpracuje z wieloma renomowanymi producentami zaworów i regulatorów. W miarę upływu czasu konstrukcja regulatorów stała się o wiele bardziej złożona niż kiedyś, aby zapewnić wyższy stopień ochrony oraz lepsze wykorzystanie przyrządów pomiarowych.

Doprowadziło to do opracowania przyrządów pomiarowych bezpośrednio zintegrowanych z zaworami (VIPR = valve with integrated pressure regulator). Początkowo były to przyrządy mechaniczne, z czasem mechatroniczne/elektroniczne.

Zadaniem przyrządów pomiarowych w takich regulatorach jest wskazywanie ciśnienia w zbiorniku gazu i przewodzie zasilającym. Nowoczesne wersje elektroniczne mogą wskazać pozostały czas użytkowania, natężenie przepływu oraz poziom gazu, alarmować o niskiej zawartości gazu, jak również komunikować się bezprzewodowo.

z