Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych często określany jest jako autonomiczny aparat oddechowy (SCBA, self-contained breathing apparatus), aparat oddechowy na sprężone powietrze (CABA, compressed air breathing apparatus) lub po prostu aparat oddechowy (BA, breathing apparatus).
Sprzęt ochrony dróg oddechowych wykorzystywany jest m.in. przez ratowników, strażaków lub inne osoby w celu uzyskania powietrza do oddychania w atmosferach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Manometry od WIKA instalowane są na zaworze butli aparatu oddechowego lub na przenośnym urządzeniu ręcznym. Wykorzystywane są do wyświetlania poziomu tlenu pozostałego w butli, dzięki czemu można podjąć odpowiednie działania na czas. WIKA dostarcza swoje produkty wiodącym międzynarodowym producentom sprzętu ochrony dróg oddechowych.

z