Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Bateria butli to grupa butli gazowych wykorzystywana powszechnie w dostawach gazu przez rurociąg. Za pośrednictwem bloku zaworów butle są często grupowane w wiązce pierwotnej i wtórnej. Na początku wykorzystuje się gaz z wiązki pierwotnej, gdzie gaz jest zużywany w równym stopniu ze wszystkich butli, gdyż są one podłączone równolegle przez wspólny wylot.

Gdy poziomy w butlach są już wystarczająco niskie, przetwornik ciśnienia przełącza się na wtórny blok zaworów, aby umożliwić wymianę wiązki pierwotnej butli. Bloki zaworów są wykorzystywane do dostaw gazu z jednego źródła centralnego do różnych punktów odbioru. W szpitalach na przykład wykorzystywane są do dostarczania podtlenku azotu, Entonoksu lub tlenu.

z