Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Przy wykorzystywaniu paliwa naturalnego samochód może zaoszczędzić nawet 60% kosztów paliwa. Dodatkowo paliwo naturalne to jedno z najczystszych źródeł energii: Nie generuje emisji niespalonych węglowodorów, które są uważane za niebezpieczne i rakotwórcze oraz zmniejsza emisję CO2 o 20%.

Właśnie dlatego można korzystać z tych pojazdów tam, gdzie innym nie wolno. Przyrządy pomiarowe WIKA wykorzystywane są do wskazywania poziomu sprężonego gazu ziemnego (CNG, Compressed Natural Gas) lub ciekłego gazu ziemnego (LNG, Liquefied Natural Gas) wewnątrz zbiornika.

z