Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Ze względu na swoją wartość opałową, wodór często jest wykorzystywany jako paliwo. Wodorowe ogniwa paliwowe wytwarzają energię elektryczną z tlenu i wodoru. Ogniwa paliwowe są wykorzystywane w samochodach, statkach kosmicznych, zdalnych stacjach pogodowych i łodziach podwodnych. Inne zastosowania wodoru obejmują przemysł nawozowy i lakierniczy, laboratoria, przemysł spożywczy i chemiczny. W procesie spawalniczym także wykorzystywany jest wodór. Na uwagę zasługuje również spawanie metodą TIG oraz plazmowe.

W przemyśle chemicznym wodór potrzebny jest jako środek redukujący. Wodór charakteryzuje się wyższymi wymaganiami w zakresie stabilności materiału niż inne gazy. Nasi klienci, którzy wykorzystują przyrządy w zastosowaniach wodorowych, często należą do branży motoryzacyjnej lub zajmują się produkcją stacji paliw, systemów dostawy gazu, stanowisk badawczych dla laboratoriów, urządzeń do analizy gazów itp.

z