Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Branża pożarnicza obejmuje wiele zastosowań na rynku przemysłowym, handlowym oraz mieszkalnym. Standardowo funkcjonuje to na dwa sposoby: Pierwszy sposób obniża zawartość tlenu w powietrzu do poziomu, przy którym nie może dojść do samoistnego spalania. Drugi sposób opiera się na chemicznej reakcji z absorbującym ogień ciepłem i zainicjowaniu reakcji łańcuchowej, która zatrzymuje spalanie.

Gazowe systemy ochrony przeciwpożarowej (CO2, FM200, Novec, Inergen, Argonite) są kluczowym elementem ochrony mienia i życia ludzkiego w wielu budynkach, takich jak mieszkania, centra danych, szpitale, hotele, parkingi, restauracje i uniwersytety, a także zakłady produkcyjne i przetwórcze.

Zadaniem manometrów jest nadzór oraz wyzwalanie alarmu, gdy ciśnienie w butlach gazu odbiega od wymaganych wartości. Aby móc używać powyższych przyrządów stacjonarnie, należy uzyskać aprobatę VdS lub LPCB. Aprobata nie jest za to wymagana dla przełączników ciśnienia do przenośnych systemów ochrony przeciwpożarowej. W tym zakresie firma WIKA ściśle współpracuje z OEM w branży pożarniczej, a także z producentami zaworów.

z