Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Pogotowie ratunkowe, sala operacyjna, oddział intensywnej terapii, oddział szpitalny, czy też karetka pogotowia: Gazy medyczne znajdują szerokie zastosowanie w szpitalach. Do gazów medycznych niezbędnych w opiece zdrowotnej należą m.in.: powietrze medyczne, dwutlenek węgla (CO2), hel (He), gaz rozweselający (N2O), azot (N2), tlenek azotu (NO), tlen (O2), ksenon.

Aby zagwarantować sprawną dostawę i dystrybucję gazu, przyrządy pomiarowe są montowane na zbiornikach lub butlach z gazem, blokach zaworów, kontrolerach ciśnienia, zamykanych skrzynkach sterowniczych jako regulatory wtórne w systemach dystrybucji gazu i stacjach użytkownika. Do monitorowania podciśnienia wykorzystywane są manometry. Do naszych klientów w tym sektorze należą firmy gazownicze, producenci wyrobów medycznych, jak również producenci reduktorów ciśnienia do zastosowań medycznych.

z