Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Termopary powierzchniowe

Co to jest termopara powierzchniowa?

Termopary powierzchniowe służą do pomiaru temperatury rur w nagrzewnicach i piecach. Termopara mierzy temperaturę panującą na powierzchni rury.

Dlaczego należy stosować termoparę powierzchniową?

Pomiar temperatury w nagrzewnicach i piecach jest bardzo ważny, a termopara powierzchniowa jest jedną z najlepszych metod sprawdzenia czy temperatura utrzymuje się we właściwym zakresie.

Jeśli chcę wymienić zespół XTRACTO-PAD® (model TC59-X), czy muszę kupić wszystkie akcesoria?

Nie. Klamry, rurka prowadząca z powierzchnią do spawania i osłona termiczna mogą być wykorzystane ponownie. Wymienić trzeba jedynie sam czujnik. Spawanie nie jest konieczne.

Czy będą potrzebne pętle dylatacyjne?

Jeśli termopara typu tube-skin jest zakotwiczona poza piecem (wyjście stałe) i występuje możliwość przemieszczania się rur ogniowych, wówczas pętla dylatacyjna jest niezbędna. Istnieje wiele rodzajów pętli dylatacyjnych: S-loop, wielokrotny zwój, pojedynczy zwój i pętla spiralna.