Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Termometry wielopunktowe

Czy FLEX-R® (model TC96-R) zawiera dodatkowe uszczelnienie?

Tak, zespoły FLEX-R® mogą zawierać główną spoinę uszczelniającą i dodatkową spoinę uszczelniającą, od termopary do zespołu kołnierza na jego powierzchni czołowej, z pominięciem pojedynczej tarczy, i kolejną za dodatkową komorą hermetyzacji.

Co to jest dodatkowa komora bezpieczeństwa?

Dodatkowa komora bezpieczeństwa jest szczelną komorą (szyjka przedłużeniowa) pomiędzy główną spoiną uszczelniającą a dodatkową spoiną uszczelniającą, w której mieści się przyłącze przyrządu. W przypadku, gdy główna spoina uszczelniająca ulegnie uszkodzeniu, ciśnienie w komorze bezpieczeństwa zwiększy się do wartości ciśnienia roboczego. Dla dodatkowej ochrony przed narastaniem ciśnienia można zainstalować na przyłączu zawór i manometr. Przyłącze umożliwia też przeprowadzenie wewnętrznego testu ciśnienia na głównej i dodatkowej spoinie uszczelniającej.

Czy modernizacja instalacji z użyciem FLEX-R® wymaga przyspawania go do reaktora?

Nie. FLEX-R® została tak skonstruowana, aby łatwo było ją wykorzystać przy modernizacji istniejących instalacji. Przy wykorzystaniu odpowiednich wsporników urządzenie można przymocować do bezciśnieniowych elementów wewnątrz reaktora.

Czy FLEX-R® może być zamontowana w reaktorze w pozycji poziomej?

Tak, FLEX-R® może być zamontowany w dowolnej pozycji. Należy jednak upewnić się, że jego wewnętrzne struktury są stabilne w swoim prawidłowym położeniu.

Jak weryfikuje się konstrukcję zespołu kołnierza FLEX-R®?

Przy ustalaniu właściwych wymiarów przyłącza głównego, przyłącza dodatkowego i dodatkowej komory bezpieczeństwa stosujemy kalkulacje zgodne z ASME. Wszystkie spoiny przechodzą test szczelności zabarwioną cieczą (LPI). Cały zespół poddawany jest testom ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego. Wszystkie części zwilżane mogą być opatrzone raportami z testów materiałowych (MTR’s) i pozytywną identyfikacją materiałową (PMI). Firma WIKA jest autoryzowanym producentem produktów spełniających normy ASME i ma prawo oznaczać je znakiem „U” i „R”.

Czy firma WIKA zapewnia usługę wsparcia podczas instalacji?

Tak, oferujemy pełną instalację w przypadku, gdy zachodzi krytyczne zapotrzebowanie na przeprowadzenie jej w krótkim terminie. Jesteśmy w stanie zapewnić personel do poprowadzenia kabli, umiejscowienia, przetestowania, i rozruchu naszych przyrządów.  Ewentualnie firma WIKA może przysłać personel do nadzorowania wykonania instalacji.