Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Przetwornik siły

Co to jest nominalny tor pomiarowy?

Nominalny tor pomiarowy to względne przesunięcie, o jakie przemieszczają się mocowane na sprężynach punkty przyłożenia siły zewnętrznej lub powierzchnie przetwornika siły w kierunku pomiaru w wyniku przyłożenia obciążenia o sile nominalnej.

W jaki sposób zmiana temperatury o 10K wpływa na charakterystykę przyrządu?

Zmiana temperatury otoczenia, Ti, o 10 K w zdefiniowanym zakresie temperatur, po stabilizacji (bez gradientu), powoduje proporcjonalną zmianę charakterystyki przetwornika siły.

Co to jest siła nominalna?

Siła nominalna to największa siła, do której pomiaru przetwornik siły został zaprojektowany. Do tej wartości zachowywana jest zgodność ze specyfikacjami metrologicznymi producenta. Nazywana jest też "wartością pełnej skali (FS)".

Co to jest względny błąd liniowości?

Względny błąd liniowości oznacza maksymalną wielkość odchylenia linii charakterystyki przetwornika siły od linii odniesienia (BFSL) określaną dla zwiększającej się siły, w odniesieniu do końcowej wartości zakresu pomiarowego.

Co to jest względny błąd odwracalności (histereza)?

Względny błąd odwracalności to różnica sygnału wyjściowego mierzonego w zainstalowanym przetworniku dla tej samej siły F w serii pomiarów siły rosnącej i malejącej, w odniesieniu do sygnału wyjściowego pomniejszonego o sygnał zerowy dla siły rosnącej.

Jak określa się histerezę?

Aby określić histerezę, należy zarejestrować cykl pomiarów obciążeń do siły nominalnej. Musi być określona histereza maksymalna, vmax, oraz zakres pomiaru siły.

Co to jest charakterystyka nominalna?

Charakterystyka nominalna to sygnał wyjściowy przetwornika siły przy obciążeniu nominalnym w mV/V (z mostkiem pomiarowym bez wzmocnienia) lub w mA lub w V (z wbudowanym lub zamontowanym wzmacniaczem pomiarowym, np. 20 mA lub 10 V).

Co to jest znamionowy zakres temperatury?

Znamionowy zakres temperatury to zakres temperatury otoczenia, w którym przetwornik siły zachowuje zgodność z granicznymi wartościami błędów dla parametrów zależnych od temperatury.

Co to jest zakres temperatury roboczej?

Zakres temperatury roboczej to zakres temperatury otoczenia, w którym przetwornik siły może pracować, z dopuszczeniem większych granic błędów, bez wykrycia znacznych permanentnych zmian charakterystyki metrologicznej podczas ponownego użycia w znamionowym zakresie temperatury.

Co to jest zakres temperatury przechowywania?

Zakres temperatury przechowywania jest to zakres temperatury otoczenia, w którym przetwornik siły może być mechanicznie przechowywany i rozładowany elektrycznie bez wykrycia znacznych zmian w charakterystyce metrologicznej po jego ponownym użyciu w znamionowym zakresie temperatury.

Co to jest siła graniczna?

Siła graniczna to siła, powyżej której należy oczekiwać znaczących zmian w charakterystyce metrologicznej przetwornika siły.

Co to jest obciążenie zrywające?

Obciążenie zrywające jest to siła, powyżej której należy oczekiwać mechanicznego zniszczenia przetwornika siły.

Co określa stopień ochrony obudowy zgodny z DIN EN 60529?

Stopień ochrony obudowy zgodny z DIN EN 60529 wskazuje w jakim zakresie przetwornik siły jest zabezpieczony przed wilgocią i pyłem, a także wniknięciem ciał obcych.

Co to jest sygnał zerowy?

Sygnał zerowy jest to sygnał wyjściowy nieobciążonego przetwornika siły.