Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 6
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8

Słońce jest największym naturalnym dostawcą energii dla ziemi oraz punktem startowym pozyskiwania energii przyjaznej środowisku: termicznej energii solarnej. Instalacja solarna, w uzupełnieniu układu grzewczego zasilanego gazem, olejem lub elektrycznie, lub też jako element wchodzący w skład układu grzewczego wykorzystującego zjawisko magazynowania energii w postaci lodu, przekształca darmową energię słoneczną w ciepło. Żeby osiągnąć standardowy okres użytkowania instalacji od 20 do 25 lat każdy element musi być produkowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Przy kolektorze słonecznym zalecamy zastosowanie termometru typu TF45, który dostępny jest wraz z szerokim wachlarzem elementów pomiarowych i przyłączy elektrycznych. Zastosowanie bezpiecznego ogranicznika temperatury SB15 chroni jednostkę magazynowania energii przed przegrzaniem. Ogranicznik odcina pompę układu solarnego i zapobiega przed przegrzaniem zbiornika magazynowania, a przez to chroni przed powstawaniem pary w obwodzie wody pitnej.

Monitorowanie ciśnienia jest równie ważne jak monitorowanie temperatury. Warunki ciśnieniowe w obwodzie solarnym mają główne znaczenie dla efektywności i okresu użytkowania systemu solarnego. Do monitorowania poziomu ciśnienia dostępny jest wybór manometrów mechanicznych (111) oraz manometrów mechatronicznych z funkcją przełączania (PGS) lub z elektrycznym sygnałem wyjściowym (PGT).

z