Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2
  • 4

Linia produktowa WIKA do obsługi powietrza, obejmuje szeroki zakres przyrządów pomiarowych do aplikacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Manometry różnicowe, przełączniki i przetworniki stosowane są do monitoringu filtrów i wentylatorów.

Przepływomierze powietrza i przetworniki prędkości powietrza mierzą przepływ i prędkość powietrza w kanałach powietrznych oraz systemach klimatyzacyjnych. Zastosowanie termostatu zabezpieczającego przed zamarzaniem dodatkowo zapobiega uszkodzeniu przez mróz wymienników ciepła, poprzez monitoring temperatury od strony powietrza.

Ponadto, do pomiaru temperatury i wilgotności  w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostępne są manometry do klimatyzacji, cyfrowe kanałowe wentylacyjne czujniki  temperatury i kanałowe czujniki wentylacyjne wilgotności względnej i temperatury. Połączenie różnicowych manometrów mechanicznych i różnicowych przełączników ciśnienia, znajduje zastosowanie w monitoringu filtrów.

Zakres asortymentowy uzupełniają czujniki jakości powietrza dla lotnych związków organicznych  (VOC) i czujniki CO2 stosowane do pomiaru zawartości dwutlenku węgla w powietrzu.

z