Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 4
  • 5

Ogrzewanie systemowe - efektywne wykorzystanie zasobów. Wykorzystanie energii dzięki zastosowaniu elektrociepłowni (CHP) oraz jednocześnie znaczne zwiększenie efektywności systemu - to jedna z największych korzyści ciepła systemowego. Zasadą działania elektrociepłowni (CHP) jest pobieranie ciepła odpadowego, które w innym przypadku pozostaje niewykorzystane, np. z siłowni elektroenergetycznych oraz dostarczanie go użytkownikom, nawet na dalsze odległości, zwiększając w ten sposób o około 90% poziom wykorzystania mocy siłowni. Aby zapewnić bezusterkowe podłączenie sieci ciepła systemowego, operatorzy wydają własne wymagania techniczne dotyczące podłączeń. Określają one jak i w jakich warunkach stacja domowa może być podłączona do sieci zasilającej, bezpośrednio lub pośrednio.

Zależnie od zadania pomiarowego, można zadecydować który przyrząd mechaniczny, mechatroniczny czy też elektryczny z naszej oferty zostanie zastosowany. Dostępny jest wybór różnych sygnałów wyjściowych, funkcji przełączania oraz sensorów pomiarowych, co oznacza, że nie ma problemu ze zintegrowaniem tych przyrządów w dowolnej instalacji. Na przykład, do uzyskania zabezpieczenia termicznego według specyfikacji podanej w normie DIN4747 część 1 (sprzęt bezpieczeństwa technicznego w ciepłowniach), uwzględnionego w wymaganiach każdego połączenia technicznego, może zostać użyty nasz kontroler temperatury SW15.

z