Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

W ofercie firmy WIKA znajdą Państwo odpowiednie przyrządy pomiarowe dla potrzeb ogrzewania i doprowadzania ciepłej wody do budynków prywatnych, administracyjnych lub przemysłowych. Na przykład, można mierzyć temperaturę gazów spalinowych kotła termometrem rezystancyjnym TR40, a temperaturę wody przemysłowej w zbiorniku gorącej wody termometrami rozszerzalnościowymi lub bimetalicznymi. Pomiar temperatury otoczenia można wykonać najmniejszym z dostępnych na rynku czujnikiem temperatury otoczenia: TF41 – mały o zwartej obudowie, z osłoną chroniącą przed działaniem słońca lub bez niej.

Ciśnienie można monitorować jednym z manometrów różnicowych lub zastosować miernik mechatroniczny do monitorowania i wyświetlania ciśnienia (PGS lub PGT). Dzięki wyborowi różnych sygnałów wyjściowych możliwe jest bezproblemowe zintegrowanie przyrządów w instalacji dowolnego typu.

z