Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Serwis - SF6

Co to jest SF6?

SF6 jest heksafluorkiem siarki - związku fluoru i siarki. W normalnych warunkach SF6 jest nietoksyczny, bezwonny i bezbarwny.

Czy obsługa SF6 jest niebezpieczna?

Czysty SF6 nie jest szkodliwy dla zdrowia. Jednakże jest to gaz cieplarniany, należy więc za wszelką cenę unikać uwalniania go do atmosfery.

Czy obchodzenie się z SF6 wymaga szkolenia?

W obrębie Unii Europejskiej osoby pracujące z SF6 muszą przejść specjalne szkolenie. Firma WIKA prowadzi takie szkolenia i dba o to, by osoby mające w pracy styczność z gazami cieplarnianymi umiały się z nimi prawidłowo obchodzić

Dlaczego analizuje się SF6 pod kątem jakości?

Jakość SF6 musi być monitorowana, gdyż może wpływać na jego reaktywność chemiczną w rozdzielniach izolowanych gazem, ze względu na występujące w nich wysokie wartości energii. Analiza jakości SF6 jest wskazana w każdych warunkach i powinna być włączona w grafik konserwacji. Szczególnie istotne jest przeprowadzanie jej przed obsługą gazu.

Jak reakcje chemiczne wpływają na SF6?

Reakcje chemiczne z udziałem SF6 mogą powodować powstanie agresywnych i wysoce żrących produktów rozkładu, co może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo naszej planety.

Czy możliwa jest bezproblemowa utylizacja SF6?

Utylizacja SF6 nie jest łatwa, ze względu na jego potencjalnie agresywne, żrące i toksyczne właściwości. W tej sytuacji należy stosować się do wytycznych ws. utylizacji produktów niebezpiecznych.


Co zrobić, jeśli pomiar wykaże zanieczyszczenie SF6?

W zależności od stopnia zanieczyszczenia, taki gaz można wykorzystać ponownie albo zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.