Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Przyrządy analityczne

Do czego służą przyrządy do obsługi gazu?

Przyrządy do obsługi gazu mogą, do pewnego stopnia, odfiltrować cząsteczki i wilgoć z gazu. Jeśli właściwości gazu po procesie filtracji i osuszania powrócą do pożądanej normy, gaz może zostać wprowadzony z powrotem do układu. W przeciwnym wypadku komora gazowa musi być opróżniona i napełniona nową porcją czystego gazu SF6.

Na czym polega analiza gazu?

Przyrząd do obsługi gazu podłącza się do komory gazowej za pomocą specjalnych węży. Wtedy rozpoczyna się pomiar. Przyrząd pobiera niewielką ilość gazu i przepuszcza go przez czujniki do zbiornika wewnętrznego. Po chwili na wyświetlaczu pojawiają się pierwsze wyniki. Gdy pomiar dobiega końca, gaz może zostać zwrócony lub przepompowany do innego zbiornika. Obwód jest zamknięty, więc gaz cieplarniany SF6 nie wydostaje się na zewnątrz.

Jak długo trwa analiza gazu?

Zazwyczaj 7.5 minuty. Wstępne wyniki pojawiają się po około dwóch minutach. Jeśli już wtedy widać, że odczyty przekraczają normę, użytkownik może skrócić pomiar.

Co należy wziąć pod uwagę przed skróceniem czasu pomiaru?

Skrócenie czasu pomiaru powoduje zmianę ustawień fabrycznych przyrządu. Konsekwencje tej sytuacji zależą od wybranej konfiguracji danego modelu. Czujniki o wysokim stopniu wrażliwości mogą wówczas wykonywać pomiary wykraczające poza zakresy pomiarowe podane w karcie katalogowej.