Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czujniki gęstości gazu

Czy czujnik częstości gazu może ulec uszkodzeniu, jeśli podłączy się go nieprawidłowo?

Podłączenie końcówek dodatniej i ujemnej na odwrót nie może uszkodzić przyrządu, gdyż piny zasilania elektrycznego są chronione przed odwrotną biegunowością.


Jeśli czujnik gęstości gazu nie podaje wiarygodnych wartości nawet po dwóch dniach, jakie mogą być tego przyczyny?

Jeśli od podłączenia minęły dwa dni, a czujnik nadal nie podaje wiarygodnych odczytów, należy sprawdzić instalację. Czujnik powinien być zainstalowany możliwie jak najbliżej komory gazowej i mieć kontakt z gazem na możliwie dużej przestrzeni. Jeśli instalacja znajduje się, np., na końcu orurowania często pomiar wilgotności może być utrudniony.

Jeśli czujnik gazu nie podaje wiarygodnych wartości pomiaru wilgoci, jakie mogą być tego przyczyny?

Czujnik pomiarowy po uruchomieniu dokonuje samoregulacji pod kątem właściwej wartości zmierzonej. Proces ten może potrwać do dwóch dni, w zależności od początkowych warunków.

Czy czujnik gęstości gazu może ulec uszkodzeniu, jeśli podłączy się go do zbyt wysokiego źródła napięcia?

Piny komunikacyjne w przyrządzie nie zostały zaprojektowane z myślą o wysokich wartościach napięcia, więc podłączenie ich do takowych może uszkodzić czujnik.