Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Sprzęt obsługowy

Do czego służy jednostka transferu gazu SF6 ?

Jednostka transferu gazu SF6 do transferu i skraplania gazu SF6.


Jaka jest różnica pomiędzy pompą próżniową a sprężarką próżniową?

Pompa próżniowa służy do usuwania powietrza z komory gazu. Z kolei w procesie odzyskiwania SF6 sprężarka próżniowa zapewnia ciśnienie początkowe sprężarki SF6 powyżej 1 bara, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie ciśnienia resztkowego do 1 mbar w zbiorniku gazu.


Dlaczego do pracy z gazem SF6 konieczny jest ?

SF6 to gaz cieplarniany mogący wpłynąć na zmianę klimatu. 1 kg SF6 odpowiada ok. 23 tonom CO2. Z tego powodu należy unikać emisji tego gazu do atmosfery i konieczne jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu. Konstrukcja sprzętu do obsługi SF6 firmy WIKA oraz zamontowane w nim zawory samozamykające pozwalają ograniczyć wyciek gazu do minimum.


Co można napełnić za pomocą przenośnej jednostki transferu gazu SF6?

Maksymalne bezwzględne ciśnienie wyjściowe jednostki wynosi 50 barów, dzięki czemu może ona zostać użyta do napełniania butli gazowych i innych zbiorników. Pod takim ciśnieniem gaz SF6 jest skroplony, co zapewnia oszczędność miejsca.
Przy zastosowaniu drugiego gniazda z reduktorem ciśnienia możliwe jest kontrolowane napełnianie pod ciśnieniem bezwzględnym do 16 barów. To rozwiązanie jest stosowane głównie podczas napełniania rozdzielnic i innego sprzętu.

Czy przenośna jednostka transferu gazu SF6 może zostać użyta do opróżniania instalacji i zbiorników?

Aby dokonać całkowitego opróżnienia instalacji i zbiorników, konieczne jest zastosowanie dodatkowej sprężarki próżniowej SF6, ponieważ po stronie wlotowej przenośna jednostka transferu gazu SF6 zapewnia bezwzględne ciśnienie końcowe nieco niższe niż 1 bar abs..


Jaka jest różnica pomiędzy sprężarką "bez zawartości oleju" oraz "bezolejową"?

"Bez zawartości oleju" sprężarka nadal zawiera małe ilości smaru, który może dostać się do obwodu w różnych okolicznościach. Sprężarki "bezolejowe" pracują całkowicie bez udziału smaru.


Dlaczego sprężarki "bezolejowe" są rozwiązaniem zalecanym?

Sprężarki "bezolejowe" są zalecane, aby nie dopuścić do wnikania cząstek smaru itd. do obwodu SF6, co w niektórych zastosowaniach może doprowadzić do problemów technicznych (nawet w przypadku niewielkich ilości). Sprzęt do obsługi gazu firmy WIKA wykorzystuje wyłącznie sprężarki "bezolejowe".


Na co należy uważać podłączając przenośną jednostkę transferu gazu SF6?

Do podłączenia przenośnej jednostki transferu gazu SF6 zaleca się zastosowanie węży łączących odpowiednich do SF6. Powinny one być wyposażone w zawory samozamykające i napełnione gazem SF6 lub całkowicie opróżnione przed pierwszym zastosowaniem. W przeciwnym wypadku do obwodu, a potem do samego sprzętu może dostać się powietrze, wilgoć itd.


Jakie zadania mogą być wykonywane z użyciem sprzętu do obsługi gazu?

Sprzęt do obsługi gazu SF6 może zostać użyty do odzyskiwania gazu i napełniania komór gazem SF6, a także filtrowania odprowadzonego gazu. Sprzęt ten może również zostać zastosowany do oddawania butli z gazem SF6 do użytkowania.

Jakie są specjalne funkcje bezpieczeństwa urządzenia GPU-S-x000?

Jedną z takich funkcji jest rozdzielenie na dwa niezależnie działające sterowniki. Sterownik procesowy kontroluje wszystkie procesy i komunikuje się z operatorem przez ekran do wprowadzania danych (zwany też HMI “Human Machine Interface”, "interfejs człowiek-maszyna"). Sterownik bezpieczeństwa, oparty na komponentach SIL 2, monitoruje krytyczne warunki w systemie. Wspomniane komponenty z certyfikatem SIL 2 to czujniki ciśnienia, ogniwo do pomiaru zawartości zbiornika oraz wykrywacz gazu SF6 (technologia IR). Ten ostatni wykrywa emisje w zakresie od 0 do 2.000 ppmv. Po przekroczeniu wartości dopuszczalnych w środowisku pracy (1.000 ppmv, wykrywacz automatycznie uruchamia tryb bezpieczny systemu i powiadamia operatora. Emisja gazu SF6 podczas pracy jest więc zredukowana do minimum. WIKA to jedyny dostawca sprzętu do obsługi gazu SF6 z układem bezpieczeństwa zgodnym z SIL 2.


Czy podczas odzyskiwaniu gazu SF6 z użyciem sprzętu do obsługi można zrezygnować z filtra wstępnego?

Wprawdzie w sprzęcie firmy WIKA zamontowane są dwa systemy filtrów (filtr cząstek i filtr SF6), jednak w celu ochrony systemu w przypadku silnie zanieczyszczonego gazu SF6 warto stosować filtr wstępny.


Dlaczego wydajność sprężarki SF6 nie może zostać bezpośrednio zastosowana do porównywania prędkości procesowych?

Chociaż wydajność sprężarki SF6 może służyć do orientacyjnego oszacowania prędkości procesowej, istotne mogą być również inne czynniki, takie jak

  • średnica rury w urządzeniu do obsługi SF6
  • konstrukcja rurociągu (liczba zwężeń itd.)
  • optymalizacja procesów przez oprogramowanie
  • ogólne warunki (długość i średnica użytego węża itd.)

Czy obsługa SF6 jest niebezpieczna?

Czysty SF6 nie jest szkodliwy dla zdrowia. Jednakże jest to gaz cieplarniany, należy więc za wszelką cenę unikać uwalniania go do atmosfery.

Do czego służą przyrządy do obsługi gazu?

Przyrządy do obsługi gazu mogą, do pewnego stopnia, odfiltrować cząsteczki i wilgoć z gazu. Jeśli właściwości gazu po procesie filtracji i osuszania powrócą do pożądanej normy, gaz może zostać wprowadzony z powrotem do układu. W przeciwnym wypadku komora gazowa musi być opróżniona i napełniona nową porcją czystego gazu SF6.