Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Przełączniki ciśnienia

Czy przetwornik 3-przewodowy może pracować w konfiguracji 2-przewodowej?

Nie.

Czy każdy przetwornik ciśnienia mierzy dowolne medium?

Nie, materiały wyspecyfikowane w karcie katalogowej muszą być sprawdzone dla potwierdzenia odporności.

Czy przyłącze może być zmienione?

Przyłącze elektryczne nie może być zmienione.

Czy można przełączyć pomiędzy sygnałem 4 ... 20 mA i 0 ... 10 V?

Nie, sygnał wyjściowy jest zdefiniowany w zamówieniu i nie może być zmieniony.

Co powoduje dryf punktu zerowego?

Starzenie elementów elektrycznych, temperatura i cykle obciążeniowe.

Jakie istnieją rozwiązania przeciwko skokom ciśnienia?

W tym celu zaleca się przyłącze procesowe ze zredukowanym kanałem ciśnieniowym 0.6 mm lub 0.3 mm.

Czy przetwornik ciśnienia pracuje także bez zasilania?

Nie.

Czy przetwornik ciśnienia będzie ciągle pracował kiedy napięcie zasilania będzie nieco poniżej minimalnego określonego poziomu?

Do pewnego ciśnienia przetwornik ciśnienia będzie dostarczał poprawny sygnał wyjściowy. Jeśli ciśnienie wzrośnie poza ten punkt, sygnał wyjściowy pozostanie przy tej samej wartości, ponieważ zasilanie będzie niewystarczające, aby uruchomić sygnał w pełni.

Przy jakim ciśnieniu manometr może zostać uszkodzony?

Ciśnienie wyższe niż graniczne ciśnienie przeciążenia może uszkodzić manometr, nie ma znaczenia czy przeciążenie jest chwilowe czy stałe. W takiej sytuacji można spodziewać się uszkodzenia elementów ciśnieniowych urządzenia pomiarowego.

Do czego służą urządzenia do wentylacji i klimatyzacji?

Urządzenie do wentylacji i klimatyzacji, lub inaczej zespół do uzdatniania powietrza, wymienia zużyte powietrze w pomieszczeniu na świeże z zewnątrz. Dzięki temu pomieszczenia są odpowiednio wentylowane i wzrasta jakość wdychanego powietrza.


Dlaczego tak ważne jest zachowanie jak największej wydajności energetycznej urządzeń do wentylacji i klimatyzacji?

Ze względu na ochronę środowiska oraz koszty, utrzymanie jak największej wydajności energetycznej jest niezwykle ważne, gdyż najwięcej energii zużywanej w pomieszczeniach mieszkalnych, przestrzeniach biurowych i nieruchomościach do celów przemysłowych pochłania wentylacja i klimatyzacja. Dodatkowo niektóre obowiązujące obecnie normy UE regulują nawet wydajność energetyczną.


Jaką funkcję spełniają przyrządy pomiarowe do wentylacji i klimatyzacji?

Przyrządy pomiarowe do wentylacji i klimatyzacji mogą wykazać wszelkie nadmierne straty ciśnienia spowodowane zanieczyszczonymi filtrami, umożliwiają kontrolę poprawnego stanu roboczego i zapobiegają uszkodzeniom wymienników ciepła spowodowanym mrozem. Dostępne są modele z cyfrowymi interfejsami, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do monitoringu.


Czym jest dokładność w odniesieniu do mechanicznych przełączników ciśnieniowych lub temperaturowych?

Dokładność oznacza odchylenie pomiędzy punktem nastawy a rzeczywistą wartością punktu przełączania. Terminu „dokładność” w tym konkretnym znaczeniu jest bardzo rzadko używamy w odniesieniu do mechanicznych przełączników ciśnieniowych i temperaturowych, ponieważ klienci zazwyczaj określają punkt nastawy we własnym zakresie.

Czym jest powtarzalność w odniesieniu do mechanicznych przełączników ciśnieniowych lub temperaturowych?

Powtarzalność to jeden z najważniejszych parametrów użytkowych przełącznika ciśnieniowego lub temperaturowego. Opisuje maksymalne odchylenie pomiędzy punktami przełączenia przy cyklicznym osiąganiu tej samej wartości ciśnienia lub temperatury. Wskazuje na to, jak bardzo możemy być pewni, że przełącznik przełączy się przy tej samej wartości.

Jakie są najważniejsze kryteria doboru przełącznika ciśnieniowego?

Najważniejsze kryteria doboru przełącznika ciśnieniowego są następujące:

  • rodzaj ciśnienia
  • obszar zastosowania (np. system Ex lub system bezpieczeństwa objęty klasyfikacją Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL))
  • zakres ustawień (wartości ciśnienia, przy których przełącznik powinien przełączać) i zakres roboczy
  • wymagania wobec styków (ile punktów przełączania potrzebuje klient i ile obwodów musi kontrolować)
  • oraz parametry elektryczne

Jaki przełącznik zastosować w systemie bezpieczeństwa?

Do zastosowań w systemach bezpieczeństwa wymagane są przełączniki ciśnieniowe i temperaturowe a aprobatą Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL).

Co oznaczają terminy „histereza przełączania” i „strefa nieczułości” w kontekście przełączników ciśnieniowych i temperaturowych?

Te terminy odnoszą się do różnicy pomiędzy punktem przełączania a punktem resetowania. W punkcie przełączania dochodzi do zmiany podłączonego obwodu przez aktywację przełącznika. W punkcie resetowania przywracany jest pierwotny status. Takie znaczenie podstawowe mają powyższe terminy.