Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Membranowe systemy pomiarowe

Co to jest system separatora membranowego?

System separatora membranowego to połączenie separatora membranowego i przyrządu pomiarowego, które można stosować nawet w najtrudniejszych warunkach w przemyśle przetwórczym. Membrana wykonana z odpowiedniego materiału oddziela mierzone medium od przyrządu pomiarowego. Systemy połączone mogą wytrzymać ciśnienie od 10 mbar do 3 600 bar w ekstremalnych temperaturach przy zastosowaniu szerokiej gamy mediów, umożliwiając dokładny pomiar ciśnienia.


Co to jest separator membranowy?

Separator membranowy to dodatkowy element służący do ochrony przyrządu pomiarowego lub przetwornika ciśnienia. Przenosi medium mierzone tak, żeby nie miało styczności z przyrządem pomiarowym.


Jak działa separator membranowy?

Membrana wykonana z odpowiedniego materiału oddziela mierzone medium od przyrządu pomiarowego. Wewnętrzna przestrzeń pomiędzy membraną a przyrządem do pomiaru ciśnienia jest całkowicie wypełniona płynem. Ciśnienie procesowe jest przenoszone przez elastyczną membranę na płyn, a następnie przez niego na element pomiarowy tzn. manometr lub przetwornik.


Kiedy należy zainstalować separator membranowy?

Separatory membranowe stosowane są do pomiarów ciśnienia w przypadku, gdy medium procesowe nie może mieć styczności z częściami pod ciśnieniem przyrządu pomiarowego.


Jakie są zalety separatora membranowego?

Separator membranowy sprawia, że "powierzchnia kontaktu" pomiędzy mierzonym medium a membraną jest relatywnie duża, w efekcie czego pomiar ciśnienia jest bardzo dokładny, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku bardzo małego ciśnienia (< 600 mbar). Dodatkową zaletą jest fakt, że można go łatwo demontować np. do czyszczenia lub kalibracji.


Jakie są cechy separatora membranowego rurowego montowanego bezpośrednio na linii procesowej?

Separator membranowy rurowy montowany bezpośrednio jest doskonale dostosowany do użytku z płynącym medium. Gdy separator jest całkowicie zintegrowany z linią procesową, na pomiary nie mają wpływu turbulencje, narożniki, martwe przestrzenie ani inne przeszkody znajdujące się na kierunku przepływu.


Jakie są zalety separatora membranowego rurowego montowanego bezpośrednio na linii procesowej?

Takie separatory mają idealnie cylindryczny kształt, dzięki czemu medium przepływa swobodnie i powoduje samooczyszczanie komory pomiarowej. Różne szerokości znamionowe umożliwiają dopasowanie separatorów membranowych montowanych bezpośrednio do dowolnego przekroju rury.


Z jakimi przyrządami można łączyć separator membranowy?

Separator membranowy można połączyć z niemal każdym manometrem, przetwornikiem procesowym, przełącznikiem lub czujnikiem ciśnienia.


W jakich zastosowaniach można użyć systemów z separatorami membranowymi?

Systemy separatorów membranowych zachowują swoje właściwości w ekstremalnych temperaturach (-130 … +400 °C) oraz przy zastosowaniu szerokiej gamy mediów, co umożliwia uzyskanie dokładnych pomiarów ciśnienia w ekstremalnych warunkach.


Jakie są możliwości montażu separatora membranowego?

Dostępne są wersje separatorów, materiałów, wypełnień i wyposażenia dodatkowego zoptymalizowane dla każdego zastosowania. W zależności od wymagań, mogą zostać dostarczone odpowiednie certyfikaty.


Co to jest krzywa charakterystyki separatora membranowego?

Krzywa charakterystyki to graficzne odwzorowanie elastyczności membrany. Przedstawia ona zależność zmiany objętości od zmiany ciśnienia.


Jakie połączenia kołnierzowe są stosowane z separatorami membranowymi?

Połączenie separatorów membranowych z połączeniami kołnierzowymi mogą być stosowane do procesów zachodzących w ekstremalnych temperaturach w obecności mediów agresywnych, lepkich, niebezpiecznych dla środowiska lub toksycznych. Ze względu na rozmiary, kołnierzowy typ separatora membranowego nadaje się do wszystkich obecnie stosowanych standardowych kołnierzy i jest montowany zamiast zaślepki.


W jaki sposób separatory membranowe są podłączane?

Separatory membranowe w podstawowej wersji są produkowane z gwintem żeńskim lub męskim. Ponieważ dostępnych jest wiele różnych połączeń procesowych, można je podłączać bez problemu. Zwykle łączniki składają się z części w kształcie T wbudowanych lub przyspawanych do rury.


Kiedy w separatorach membranowych stosowane są złącza sterylne?

Higieniczne połączenie separatora membranowego z przyrządem pomiarowym może zostać zastosowane w procesach wykorzystujących gazy, sprężone powietrze lub pary, a także ciecze, media w formie pasty lub proszku. Separatory membranowe są odporne na powstające temperatury i spełniają wymagania w zakresie połączeń sterylnych.

Separatory membranowe spełniają kryteria SIP i CIP, które mają kluczowe znacznie w zastosowaniach sanitarnych. Skróty te odnoszą się do sterylizacji i czyszczenia części zwilżanych podczas procesu. Połączenie przyrządów do pomiaru ciśnienia z separatorami membranowymi z membraną czołową lub montowanymi w linii spełnia wymagania stawiane przyrządom higienicznym i może być stosowane w nawet najcięższych warunkach pomiarowych.


Dlaczego w separatorach membranowych stosowane są różne materiały i powłoki?

Różne materiały i powłoki wykorzystywane w separatorach membranowych umożliwiają uzyskanie dokładnego pomiaru w trudnych mediach (agresywnych, żrących, ściernych, bardzo lepkich, niejednorodnych, toksycznych, gorących lub aseptycznych). Dostępne są materiały i powłoki do prawie wszystkich typów procesów.


Dlaczego w separatorach membranowych stosowane są różne płyny wypełniające

Podczas doboru płynu do wypełnienia separatora membranowego należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak
kompatybilność (musi być fizjologicznie nieszkodliwy), również warunki ciśnienia i temperatury w miejscu pomiaru mają kluczowe znaczenie. W zależności od płynu wypełnienia, należy przestrzegać określonych wartości minimalnej i
maksymalnej temperatury roboczej.

Jaki wpływ na wynik pomiaru ma średnica membrany?

Za pomocą membran o małych średnicach można mierzyć niewielkie zmiany objętości. Im większa średnica membrany, tym lepsza kompensacja występujących odchyleń.


Jak system z separatorem membranowym zachowuje się w przypadku występowania różnicy wysokości?

Różnica wysokości pomiędzy przyrządem do pomiaru ciśnienia, a separatorem membranowym wpływa na wynik pomiaru. Wynika to z ciśnienia hydrostatycznego kolumny cieczy w kapilarze. Jeżeli przyrząd pomiarowy znajduje się wyżej niż separator, wyświetlana wartość jest niższa. Jeżeli znajduje się on poniżej separatora - wartość ta będzie wyższa. Podczas projektowania systemu w fabryce (separator membranowy i przyrząd pomiarowy na tej samej wysokości) różnica wysokości musi być znana i wzięta pod uwagę.


W jaki sposób separatory membranowe są wbudowywane w proces?

Separatory membranowe są montowane w istniejących kołnierzach łączących lub gniazdach, które są przyspawane do rurociągu, reaktora procesowego lub zbiornika.

Co to jest separator membranowy z wysuniętą membraną i kiedy się stosuje takie separatory?

Separator membranowy z wysuniętą membraną stosowany jest w przypadku grubych i/lub izolowanych rurociągów lub ścianek zbiornika. Podkategorią jest tutaj typ komórkowy, który jest stosowany z zaślepką na zaworze spustowym ciśnienia. Na życzenie klienta mogą zostać wyprodukowane wersje specjalne.


Jaki wpływ na system z separatorem membranowym ma objętość?

Podczas łączenia separatora membranowego z przyrządem do pomiaru ciśnienia, separator membranowy musi zapewniać przestrzeń pomiarową przynajmniej równą pojemności przyrządu pomiarowego. W rzeczywistych warunkach roboczych należy wziąć pod uwagę, że pod wpływem temperatury i ściśliwości płyn w systemie może zmienić swoją objętość.


W jaki sposób można wpłynąć na czas reakcji systemu z separatorem membranowym?

Czas reakcji separatora membranowego zależy od lepkości płynu wypełniającego system oraz konfiguracji kapilary.


Jaki wpływ na system z separatorem membranowym ma temperatura?

Temperatury występujące w rzeczywistych warunkach roboczych (temperatura procesowa i otoczenia) mogą prowadzić do zmian objętości płynu wypełniającego system. To z kolei powoduje zmianę ciśnienia w układzie zamkniętym i powstanie odchyleń.


Jaki jest czas reakcji systemów z separatorami membranowymi?

Czas reakcji systemu z separatorem membranowym to zdefiniowany czas upływający do momentu, w którym wskazówka przyrządu do pomiaru ciśnienia wskaże 9/10 wartości nagłej zmiany ciśnienia. Zależy ona od wyporności objętościowej całego systemu.


Kiedy w separatorach membranowych stosowane są połączenia gwintowane?

Separatory membranowe z połączeniami gwintowanymi mogą być stosowane dla procesów, w których występują ekstremalne temperatury oraz media agresywne, lepkie, żrące, niebezpieczne dla środowiska i toksyczne.


Czy system monitoringu membrany można również naprawić za pośrednictwem serwisu WIKA?

Niestety, system monitoringu membrany nie może zostać naprawiony przez serwis WIKA ze względu na ochronę wysokiej jakości medium. Precyzyjne badanie dwóch sąsiadujących membran jest technicznie tak skomplikowane, że z ekonomicznego punktu widzenia naprawa byłaby nieopłacalna. Membrany musiałyby zostać sprawdzone pod kątem mikropęknięć, możliwych wycieków lub ataków korozji przy użyciu sprzętu technicznego.