Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czujniki ciśnienia

Czy przetwornik 3-przewodowy może pracować w konfiguracji 2-przewodowej?

Nie.

Czy każdy przetwornik ciśnienia mierzy dowolne medium?

Nie, materiały wyspecyfikowane w karcie katalogowej muszą być sprawdzone dla potwierdzenia odporności.

Czy przyłącze może być zmienione?

Przyłącze elektryczne nie może być zmienione.

Czy można przełączyć pomiędzy sygnałem 4 ... 20 mA i 0 ... 10 V?

Nie, sygnał wyjściowy jest zdefiniowany w zamówieniu i nie może być zmieniony.

Co powoduje dryf punktu zerowego?

Starzenie elementów elektrycznych, temperatura i cykle obciążeniowe.

Jakie istnieją rozwiązania przeciwko skokom ciśnienia?

W tym celu zaleca się przyłącze procesowe ze zredukowanym kanałem ciśnieniowym 0.6 mm lub 0.3 mm.

Czy przetwornik ciśnienia pracuje także bez zasilania?

Nie.

Czy przetwornik ciśnienia będzie ciągle pracował kiedy napięcie zasilania będzie nieco poniżej minimalnego określonego poziomu?

Do pewnego ciśnienia przetwornik ciśnienia będzie dostarczał poprawny sygnał wyjściowy. Jeśli ciśnienie wzrośnie poza ten punkt, sygnał wyjściowy pozostanie przy tej samej wartości, ponieważ zasilanie będzie niewystarczające, aby uruchomić sygnał w pełni.

Przy jakim ciśnieniu manometr może zostać uszkodzony?

Ciśnienie wyższe niż graniczne ciśnienie przeciążenia może uszkodzić manometr, nie ma znaczenia czy przeciążenie jest chwilowe czy stałe. W takiej sytuacji można spodziewać się uszkodzenia elementów ciśnieniowych urządzenia pomiarowego.

Do czego służą urządzenia do wentylacji i klimatyzacji?

Urządzenie do wentylacji i klimatyzacji, lub inaczej zespół do uzdatniania powietrza, wymienia zużyte powietrze w pomieszczeniu na świeże z zewnątrz. Dzięki temu pomieszczenia są odpowiednio wentylowane i wzrasta jakość wdychanego powietrza.


Dlaczego tak ważne jest zachowanie jak największej wydajności energetycznej urządzeń do wentylacji i klimatyzacji?

Ze względu na ochronę środowiska oraz koszty, utrzymanie jak największej wydajności energetycznej jest niezwykle ważne, gdyż najwięcej energii zużywanej w pomieszczeniach mieszkalnych, przestrzeniach biurowych i nieruchomościach do celów przemysłowych pochłania wentylacja i klimatyzacja. Dodatkowo niektóre obowiązujące obecnie normy UE regulują nawet wydajność energetyczną.


Jaką funkcję spełniają przyrządy pomiarowe do wentylacji i klimatyzacji?

Przyrządy pomiarowe do wentylacji i klimatyzacji mogą wykazać wszelkie nadmierne straty ciśnienia spowodowane zanieczyszczonymi filtrami, umożliwiają kontrolę poprawnego stanu roboczego i zapobiegają uszkodzeniom wymienników ciepła spowodowanym mrozem. Dostępne są modele z cyfrowymi interfejsami, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do monitoringu.


Które przyłącza ciśnieniowe są dostępne z elektronicznymi przyrządami pomiaru ciśnienia?

Dostępne są różne przyłącza ciśnieniowe w elektronicznych przyrządach pomiaru ciśnienia. Dwa najważniejsze modele to przyłącza z membraną wewnętrzną i przyłącza z membraną czołową.


Czym różni się budowa membrany wewnętrznej od budowy membrany czołowej?

W przypadku membrany wewnętrznej medium przedostaje się do membrany przetwornika wewnątrz przyłącza przez port ciśnieniowy. Natomiast w membranie czołowej port ciśnieniowy uszczelniany jest przez drugą membranę. Płyn transmisyjny wewnątrz przetwornika transmituje ciśnienie do wewnętrznej membrany czujnika.


Kiedy stosuje się przetworniki ciśnienia z wewnętrzną membraną lub przyłączami spłukiwanymi?

Przetworniki ciśnienia z wewnętrzną membraną stanowią standard w przemyśle do mediów ciekłych i gazowych, gdyż są łatwe w obsłudze, a koszt ich produkcji jest niski. Przetworniki ciśnienia z przyłączami spłukiwanymi są wykorzystywane, gdy urządzenie wymaga bezśladowego czyszczenia przyłącza ciśnienia.


Jakie są zalety przyłącza ciśnieniowego z membraną czołową?

Medium nie może się przedostać do wnętrza przyłącza ciśnieniowego z membraną czołową, co stanowi ogromną zaletę. Oznacza to, że takie przyłącza można stosować z mediami krystalicznymi, lepkimi, agresywnymi, ściernymi i przyczepnymi. Membrana czołowa może być wykonana ze specjalnych materiałów, dzięki czemu zapewnione jest zabezpieczenie przed potencjalnym zagrożeniem.


W jaki sposób odchylenia wynikające z punktu zerowego wpływają na dokładność przetwornika ciśnienia?

W razie odchylenia wynikającego z punktu zerowego zmienia się wynik pomiarowy, gdyż krzywa charakterystyki przesuwa się równolegle.


W jaki sposób odchylenia wynikające z zakresu wpływają na dokładność przetwornika ciśnienia?

Odchylenie wynikające z zakresu zmienia wynik pomiarowy, gdyż wpływa na nachylenie krzywej charakterystyki. Na początku skali takie odchylenie nie stanowi większego problemu, natomiast później narasta i od osiągnięcia pewnego rozmiaru jest zauważalnie znaczące.


W jaki sposób nieliniowość wpływa na dokładność przetwornika ciśnienia?

Nieliniowość zmienia wynik pomiarowy tak, że krzywa charakterystyki przypomina bardziej linię krzywą niż linię prostą.


W jaki sposób odchylenia punktu zerowego i zakresu oraz nieliniowość wpływają na dokładność przetworników ciśnienia?

Jeżeli wszystkie trzy błędy wystąpią w tym samym czasie, to mogą anulować się nawzajem albo zwiększyć ogólny poziom błędu.