Firma

Dotacje unijne

W dniu 8 grudnia 2017 roku WIKA Polska Sp. z o.o. SGF Spółka komandytowa podpisała z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej umowę nr POIR.02.01.00-00-0167/17-00 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego WIKA Polska SGF w zakresie wytwarzania ultracienkich rur ze stopów miedzi dla manometrów wysokich i niskich ciśnień” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Projekt

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską