Firma

Zarządzanie środowiskiem

Dla firmy WIKA ochrona środowiska ma szczególne znaczenie, co jest odzwierciedlone w certyfikacie ISO 14001 udzielonym głównej siedzibie firmy. Dzięki temu nasze zakłady produkcyjne w Klingenbergu spełniają wymagania ISO 14001. Idące za tym znaczna oszczędność energii i ochrona środowiska, wraz z wysoką jakością naszych produktów oraz sprawną polityką BHP, są celami równorzędnymi. WIKA spełnia krajowe i międzynarodowe przepisy w zakresie ochrony środowiska i stosuje powszechnie akceptowane normy technologiczne. Oprócz zakładu w Klingenbergu, wysokie wymagania ISO 14001 spełniają również filie w Polsce, Szwajcarii, Chinach, Brazylii i Indiach.


Aby osiągnąć cele środowiskowe, co roku w firmie WIKA tworzony jest program środowiskowy dla poszczególnych działów. Implementacja opracowanych środków jest cały czas monitorowana. Program środowiskowy jest stale dopracowywany na zasadzie „ciągłego ulepszania". Szybka i skuteczna implementacja jest możliwa wyłącznie przy wsparciu wszystkich pracowników, z tego względu są oni regularnie informowani o środkach ochrony środowiska podejmowanych przez firmę WIKA oraz motywowani do dbałości o środowisko w swojej pracy.

Nasze międzynarodowe projekty