Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Prasy manometryczne

Co to jest współczynnik Kn?

Wszystkie prasy obciążnikowo- tłokowe i odważniki, które można montować na prasach manometrycznych Desgranges & Huot oparte są na współczynniku konwersji Kn masy znamionowej do ciśnienia. Wielkość znamionowej powierzchni efektywnej każdej prasy obciążnikowo- tłokowej jest taka, żeby w warunkach standardowych tłok obciążony masą 1 kg wytwarzał ciśnienie odpowiadające wartości Kn. Wszystkie wartości odważników, łącznie z masą tłoka oraz masą obciążającej szklanej pokrywy wyregulowane są tak by przedstawiały pełną liczbę lub ułamek kilograma. Ciśnienie znamionowe zdefiniowane dla prasy manometrycznej obliczane jest jako Kn pomnożone przez masę obciążeniowa w kg. Stosowane są korekty Kn w celu obliczenia ciśnienia zdefiniowanego w zakresie tolerancji dokładności stosowanego układu tłokowo-cylindrowego. Zastosowanie Kn i pełnej liczby odważników w żaden sposób nie ma wpływu na tradycyjne równanie ciśnienia ani współczynniki mające wpływ na pomiar ciśnienia za pomocą prasy manometrycznej. Kn jest podstawą spójnej zależności pomiędzy masą, powierzchnią efektywną oraz ciśnieniem w serii pras manometrycznych Desgranges & Huot. Stosowany jest jako narzędzie zmniejszające pomyłki operatora i błędy dzięki uproszczeniu obliczania obciążenia odważnikami i zmierzonego ciśnienia.