Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Technika pomiarowa dla przemysłu farmaceutycznego

Ze względu na wyższe wymagania jakościowe i bezpieczeństwa produktów z produkcji farmaceutycznej, sterylna inżynieria procesowa odgrywa znacząca rolę w opłacalności i bezpieczeństwie procesów produkcyjnych. Nawet w dalszym procesie łańcucha, aż do czyszczenia i sterylizacji, wolne od zanieczyszczeń przetwarzanie jest kluczowym czynnikiem jakościowym. Wymaga to od przyrządów pomiarowych połączenia najbardziej aktualnych przyłączy higienicznych i jednocześnie wysokiej dokładności pomiaru.


Zgodność z GMP

Przyrządy pomiarowe WIKA produkowane są zgodnie ze wytycznymi GMP - dobrej praktyki zarządzania (good manufacturing practice). Spełniają rygorystyczne wymagania np.:

 • FDA (Agencja ds. Żywności i Leków)
 • EHEDG (Europejskie Stowarzyszenie Projektantów Urządzeń Higienicznych)
 • Standardy sanitarne 3-A
 • ASME BPE (sprzęt dla bio procesów)
 • ATEX (dyrektywa 94/9/EC)

Dla potwierdzenia zgodności w zakresie aprobaty FDA i krajowych stowarzyszeń, posiadamy bogaty program gotowych certyfikatów. Dla trwających testów przyrządów w kontekście zarządzania jakością, dostępny jest szeroki zakres urządzeń do kalibracji i usług.


Przyłącza procesowe

WIKA dostarcza szeroki asortyment standardowych dla przemysłu oraz specyficznych dla producenta przyłączy procesowych w wykonaniu higienicznym, np.:

 • Przyłącza typu clamp, Tri-clamp, DIN 32676, ISO 2852, ASME BPE
 • Przyłącza aseptyczne DIN 11864
 • NEUMO BioConnect® i NEUMO BioControl®
 • VARIVENT®

Dla substancji toksycznych, bioaktywnych lub bardzo wrażliwych, dostępne są specjalne opcje przyrządu w celu zintegrowania przyrządów pomiarowych z instalacją bez elastomerów.

Perfekcyjna symbioza

Pomiędzy długoletniej współpracy pomiędzy Neumo i WIKA, wiele przyrządów pomiarowych ciśnienia i temperatury zostało opracowanych z przyłączami dla sterylnej technologii procesu. Przyłącza Neumo, specjalnie zaprojektowane dla przemysłu farmaceutycznego, są odpowiednie zwłaszcza do adaptacji manometrów i termometrów w rurociągach i zbiornikach.

Czy potrzebujesz przyrządów mechanicznych, mechatronicznych czy elektronicznych, w firmie WIKA znajdziesz najszerszy zakres przyrządów do pomiaru ciśnienia i temperatury, które spełniają wytyczne GMP i wymagania produkcji farmaceutycznej i biotechnologii.


Indywidualne rozwiązania

Dla różnych wyzwań w sterylnym procesie przetwórczym, dostępne są różne wersje przyłączy NEUMO:

 • BioControl®
 • BioControl® CS
 • BioConnect®
 • BioConnect® HD
 • Connect S®

Twoja korzyść

Korzyścią dla użytkownika jest perfekcyjna kompatybilność przyrządów pomiarowych z instalacją. Szeroka gama wyposażenia pomiarowego spełnia wszystkie wymagania dotyczące oprzyrządowania.

Obudowa BioControl® jest dostępna w WIKA.

Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące przyłączy NEUMO proszę odwiedzić stronę  https://gb.neumo.de/

Specjalne właściwości

 • Wolny od elastomerów kontur uszczelniający
 • Zamykany kilka razy bez zniszczeń kontur uszczelniający
 • Brak problemów z kompatybilnością elastomerów z mediami

Zastosowanie

 • Przemysł farmaceutyczny
 • Biologia, medycyna, farmacja
 • Procesy biotechnologiczne

Opis

Przyłącze ze stali nierdzewnej 1.4435 łączy przyrządy pomiarowe i obudowy BioControl® CS bezpośrednio bez uszczelki. W odróżnieniu od połączeń z uszczelkami elastomerowymi rozwiązanie to nie jest narażone na wpływ temperatury ani agresywnych produktów i mediów.

Dzięki temu wyeliminowane jest ryzyko uszkodzenia O-ringów i zanieczyszczenia krzyżowego. Zastosowanie przyrządów pomiarowych - wraz separatorami membranowymi lub z osłonami termometrycznymi - jest dzięki temu znacznie bezpieczniejsze, a powierzchnia uszczelniania nie ulegnie uszkodzeniu na skutek wielokrotnego odkręcania i zakręcania.

Ponadto, eliminowana jest konieczność przeprowadzania prac związanych z konserwacją i wymianą, częstych w przypadku zużycia plastikowych uszczelek. Rozwiązanie to zapewnia większe bezpieczeństwo i minimalizuje kosztowne przestoje produkcyjne, co pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności. Firma WIKA w pierwszej kolejności dedykuje opisane powyżej nowości produktowe dla przemysłu farmaceutycznego.

Twój kompetentny partner

WIKA prowadzi aktywną działalność w zakresie projektów od ponad 25 lat. Wraz z międzynarodowymi firmami inżynieryjnymi, wdrażamy duże projekty na całym świecie. Tak więc jesteśmy więcej niż tylko niezawodnym dostawcą wysokiej jakości przyrządów do procesu i urządzeń pomiarowych: jako Twój partner razem z Tobą rozwijamy produkty i rozwiązania, które są specjalnie dostosowane do Twoich wymagań.

WIKA jest kompetentnym partnerem we wszystkich fazach projektu: począwszy od planowania podstaw i szczegółów projektów technicznych poprzez realizację i wdrożenie projektu do wsparcia posprzedażowego.


Czynniki wydajności

Nasz wysoki poziom wydajności jest zasadniczo oparty na trzech czynnikach: szerokim i innowacyjnym zakresie produktów, kompleksowym i kompetentnym serwisie oraz niezawodnej globalnej obecności. Mamy przyjemność zobowiązać się również do Twojego sukcesu.


z