Model CPB5000

Manometr obciążnikowo- tłokowy

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Manometr obciążnikowo - tłokowy - zastosowanie

  • Główny standard definiowania skali ciśnienia w zakresach pneumatycznych do 100 bar (1500 psi ) lub do 400 bar ( 5000 psi)
  • Przyrząd referencyjny do stosowania w zakładach produkcyjnych i laboratoriach podczas testowania, regulacji i kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia
  • Pełny, niezależny system, nadający się także do stosowania w terenie

Manometr obciążnikowo - tłokowy - specjalne właściwości

  • Całkowita niepewność pomiaru do 0,008 % wartości zmierzonej
  • Certyfikat kalibracji fabrycznej standardowo może być odniesiony do norm krajowych, certyfikat kalibracji DKD dostępny opcjonalnie
  • Długookresowa stabilność z zalecanym 5 letnim cyklem rekalibracji
  • Ciężarki ze stali nierdzewnej i aluminium, możliwa regulacja lokalnej siły ciężkości bez dodatkowej opłaty
  • Szybka i bezpieczna wymiana układu tłokowo-cylindrowego za pomocą dostępnego opcjonalnie, opatentowanego rozwiązania szybkiego zwalniania ConTect

Manometr obciążnikowo - tłokowy - opis

Sprawdzony wzorzec pierwotny
Manometry obciążnikowo - tłokowe
są najdokładniejszymi dostępnymi na rynku urządzeniami służącymi do kalibracji elektronicznych lub mechanicznych przyrządów pomiarowych. Bezpośredni pomiar ciśnienia, (p = F/A) oraz zastosowanie wysokiej jakości materiałów zapewnia niską niepewność pomiaru oraz znakomitą długotrwałą stabilność. Z tego powodu od wielu lat manometry obciążnikowo - tłokowy stosowane są w laboratoriach kalibracyjnych w przemyśle, instytutach państwowych i laboratoriach badawczych.

Niezależna eksploatacja
Dzięki zintegrowanemu wytwarzaniu ciśnienia oraz czysto mechanicznej zasadzie przeprowadzania pomiarów manometr obciążnikowo - tłokowy model CPB5000 jest idealny do zastosowania w terenie, jak również do celów konserwacyjnych i serwisowych.

Podstawowa zasada działania
Ciśnienie określane jest jako iloraz siły i powierzchni. Główną częścią manometru obciążnikowo - tłokowy CPB5000 jest bardzo precyzyjny układ tłokowo-cylindrowy, obciążony ciężarkami w celu utworzenia poszczególnych punktów testowych.

Użyte ciężarki odpowiadają wymaganej wartości ciśnienia, która zostaje osiągnięta dzięki użyciu optymalnie wyskalowanych ciężarków. Standardowo ciężarki produkowane są dla wartości normalnej siły ciężkości (9,80665 m/s²), lecz mogą zostać dostosowane do konkretnej wartości lokalnej siły ciężkości występującej w danej lokalizacji i skalibrowane zgodnie DKD/DAkkS.

Manometr obciążnikowo - tłokowy model CPB5000

Manometr obciążnikowo - tłokowy model CPB5000

  • Manometr obciążnikowo - tłokowy model CPB5000
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.