Model CPB5800

Hydrauliczna prasa manometryczna

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

 • Wzorzec pierwotny do określania skali ciśnienia w zakresie do 1 400 bar (hydrauliczne
 • Przyrząd referencyjny do stosowania w zakładach produkcyjnych i laboratoriach podczas testowania, regulacji i kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia
 • Pełny, niezależny system, nadający się także do stosowania w terenie


  Specjalne właściowści

  • Całkowita niepewność pomiaru do 0,006 % wartości zmierzonej
  • Dwuzakresowy układ tłokowo-cylindrowy, z w pełni zautomatyzowanym przełączaniem pomiędzy zakresami
  • Kalibracje fabryczne obejmują również identyfikowalność zgodnie z normami krajowymi, w opcji podstawowej oraz dodatkowo – kalibracje zgodne ze standardami UKAS
  • Szybka i bezpieczna wymiana układu tłokowo-cylindrowego za pomocą dostępnego opcjonalnie, opatentowanego rozwiązania szybkiego zwalniania ConTect

  Opis

  Sprawdzony wzorzec
  Prasy manometryczne są najdokładniejszymi dostępnymi na rynku urządzeniami służącymi do kalibracji elektronicznych lub mechanicznych przyrządów pomiarowych. Bezpośredni pomiar ciśnienia, (p = F/A) oraz zastosowanie wysokiej jakości materiałów zapewnia niską niepewność pomiaru oraz znakomitą długotrwałą stabilność wzorcowania. Z tego powodu od wielu lat prasy manometryczne stosowane są w laboratoriach kalibracyjnych w przemyśle, instytutach państwowych i laboratoriach badawczych.

  Niezależna eksploatacja
  Dzięki zintegrowanemu wytwarzaniu ciśnienia oraz czysto mechanicznej zasadzie przeprowadzania pomiarów model CPB5800 jest idealny do zastosowania w terenie, jak również do celów konserwacyjnych i serwisowych.

  Podstawowa zasada działania
  Ciśnienie określane jest jako iloraz siły i powierzchni. Główną częścią CPB5800 jest bardzo precyzyjny układ tłokowo-cylindrowy, obciążony ciężarkami w celu utworzenia poszczególnych punktów testowych.

  Użyte ciężarki odpowiadają wymaganej wartości ciśnienia, która zostaje osiągnięta dzięki użyciu optymalnie wyskalowanych ciężarków. Standardowo ciężarki produkowane są dla wartości normalnej siły ciężkości (9,80665 m/s²), lecz mogą zostać dostosowane do konkretnej wartości lokalnej siły ciężkości występującej w danej lokalizacji i skalibrowane zgodnie z UKAS.

  DH-Budenberg
  Dead weight tester CPB5800
  • Dead weight tester CPB5800
  Schowek - Documenty (0)

  Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

  Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

  Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

  Adres e-mail jest nieprawidłowy.