Model CPB3800

Kompaktowa prasa manometryczna

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Wzorzec pierwotny do określania skali ciśnienia w zakresie do 1 200 bar (hydrauliczne)
  • Przyrząd referencyjny do stosowania w zakładach produkcyjnych i laboratoriach podczas testowania, regulacji i kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia.
  • Pyłny, niezależny system, nadający się także do stosowania w terenie

Specjalne właściowści

  • Całkowita niepewność pomiaru do 0,025% wartości zmierzonej
  • Kalibracje fabryczne obejmują również identyfikowalność zgodnie z normami krajowymi, w opcji podstawowej oraz dodatkowo – kalibracje zgodne ze standardami UKAS lub DKD/DAkkS
  • Dobra stabilność długookresowa wzorcowania z zalecaną ponowną kalibracją co 5 lat
  • Ciężarki ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji lokalnej siły ciężkości
  • Budowa kompaktowa

Opis

Sprawdzony wzorzec pierwotny
Prasy manometryczne są najdokładniejszymi dostępnymi na rynku aparatami służącymi do kalibracji elektronicznych lub mechanicznych przyrządów pomiarowych. Bezpośredni pomiar ciśnienia, (p = F/A) oraz stosowanie wysokiej jakości materiałów zapewnia niską niepewność pomiaru oraz znakomitą długotrwałą stabilność wzorcowania przez okres 5 lat (zalecaną zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Serwisu Kalibracji - German Calibration Service DKD/DAkkS). Z tego powodu od wielu lat prasy manometryczne stosowane są w laboratoriach kalibracyjnych w przemyśle, instytutach państwowych i laboratoriach badawczych.

Niezależna działanie
Dzięki zintegrowanemu wytwarzaniu ciśnienia oraz czysto mechanicznej zasadzie przeprowadzania obliczeń model CPB3000 jest idealny do zastosowania w terenie, jak również do celów konserwacyjnych i serwisowych.

Podstawowa zasada działania
Ciśnienie określane jest jako iloraz siły i powierzchni. Główną częścią CPB3000 jest bardzo precyzyjny układ tłokowo-cylindrowy obciążony ciężarkami w celu utworzenia indywidualnych punktów testowych.

Użyte ciężarki odpowiadają wymaganej wartości ciśnienia, która zostaje osiągnięta dzięki użyciu optymalnie wyskalowanych ciężarków. Standardowo ciężarki są produkowane dla wartości normalnej siły ciężkości (9,80665 m/s²), lecz mogą zostać dostosowane do konkretnej wartości lokalnej siły ciężkości występującej w danej lokalizacji lub skalibrowane zgodnie z UKAS lub DKD/DAkkS.

 

 

 

DH-Budenberg
Pressure standard, model CPB3800
  • Pressure standard, model CPB3800
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.