Model WIKA-Cal

Oprogramowanie kalibracyjne

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

  • Generowanie certyfikatu kalibracji dla mechanicznych i elektronicznych przyrządów pomiarowych
  • W pełni automatyczna kalibracja za pomocą kontrolera ciśnienia
  • Rejestracja certyfikatów w połączeniu z jednostką kalibracją model CPU6000
  • Określenie wymaganej ilości odważników dla prasy manometrycznej  
  • Kalibracja przyrządów do pomiaru ciśnienia względnego, absolutnego i odwrotnie

Specjalne właściwości

  • Szablony do tworzenia świadectwa wzorcowania oraz protokołów
  • Nowa koncepcja kalibracji dotycząca prostej generacji certyfikatów 
  • Oprogramowanie proste w obsłudze i konfiguracji
  • SQL baza danych niezależna od Microsoft® Access®

Opis

Informacje ogólne
Oprogramowanie WIKA-CAL służy do tworzenia certyfikatów i protokołów kalibracyjnych dla przyrządów do pomiaru ciśnienia, dostępna jest wersja demo do pobrania. Za pomocą Cal-Template generowane są certyfikaty, a za pomocą Log-Template tworzone są protokoły. Aby dokonać aktualizacji wersji demo do wersji pełnej należy zamówić klucz USB z odpowiednim szablonem.

Przeinstalowanie do wersji pełnej z wersji  demo odbywa się automatycznie, za pomocą klucza USB ( USB - Keys) i jest dostępna tak długo jak klucz USB (USB -Keys)  jest podłączony z komputerem.

 

 

Szablony
Szablon jest to gotowy dokument. Za pomocą oprogramowania  WIKA-CAL mogą być tworzone certyfikaty, jak i również protokoły.

Natychmiast po wybraniu szablonu, cały dokument będzie wyświetlany w bazie danych. Gdy użytkownik będzie tworzył nowy dokument zostanie przeprowadzony przez proces tworzenia dokumentu.

Oprogramowanie pobiera informację z bazy danych  SQL i dodaje kolejne dane podczas generowania certyfikatów.

 

Oprogramowanie kalibracyjne
  • Oprogramowanie kalibracyjneWIKA-CAL
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.