Akredytowane laboratorium pomiarowe

Nasz cel

Akredytowane laboratorium pomiarowe firmy WIKA Polska świadczy usługi wzorcowania urządzeń do pomiaru ciśnienia w zakresie: -0,1 … + 250 MPa. Nasze laboratorium pomiarowe spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, numer certyfikatu AP 160. Dzięki zaawansowanym urządzeniom wzorcowym oraz wysokiej zdolności pomiarowej CMC, gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług. Nasze kompetencje potwierdza 100 - letnie doświadczenie w produkcji i kalibracji urządzeń pomiarowych. Jako producent aparatury kontrolno-pomiarowej dajemy Państwu dodatkowo możliwość naprawy i adjustacji urządzeń w celu przywrócenia ich pełnej funkcjonalności.

Zakres akredytacji

 • Świadczenie najwyższej jakości usług zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 
 • Wzorcowanie urządzeń do pomiaru ciśnienia zgodnie z zakresem akredytacji AP 160:
  - ciśnieniomierze sprężynowe
  - manometry elektroniczne
  - manometry z separatorami
  - przetworniki ciśnienia
  - kalibratory ciśnienia
 • Zakres pomiarowy dla ciśnienia względnego: -0,1 MPa do 250 MPa
 • Dokładność: 0,008 % i mniej dokładne

Wzorce w naszym akredytowanym laboratorium pomiarowym

 • Precyzyjny kontroler ciśnienia, model CPC8000 - Mensor

 • Precyzyjny kontroler ciśnienia, model CPC8000-H - Mensor

 • Precyzyjny kontroler ciśnienia, model CPG2500 - Mensor

 • Kompaktowa prasa manometryczna, CPB3800 - DH Budenberg

 • Prasa manometryczna, model CPB6000- DH Desgranges & Huot

 • Cyfrowa prasa manometryczna, model CPD8000 - DH Desgranges & Huot

Poza obszarem akredytacji oferujemy

 • Certyfikat sprawdzenia 3.1
 • Certyfikat fabryczny 2.2
 • Certyfikat kalibracji wg DKD/DAkkS
 • Naprawę urządzeń z Grupy WIKA
 • Adjustację przyrządów do pomiaru ciśnienia

Uwaga

Zalecane czasookresy wzorcowania:

 • Ciśnieniomierze sprężynowe, elektroniczne przetworniki oraz kalibratory ciśnienia: 1 raz w roku
 • Prasy obciążnikowo- tłokowe: 1 raz na 5 lat