Serwis kalibracyjny

Regularne kontrole przyrządów pomiarowych to podstawowy wymóg prawie wszystkich norm dotyczących zapewnienia jakości. Jednak jest coś jeszcze, co sprawia, że warto zlecać kontrolę precyzyjnego działania systemów pomiarowych. A mianowicie, poczucie bezpieczeństwa. Nie wiedzą Państwo, jakie usługi będą najbardziej przydatne w Państwa przypadku? Z przyjemnością Państwu doradzimy.

Zastosowanie

 • Zapewnienie jakości
 • Precyzyjne wykonanie cykli kalibracyjnych
 • Spełnienie wymogów audytowych
 • Zagadnienia związane z bezpieczeństwem
 • Optymalizacja zasobów
 • Ograniczenie złużycia energii
Ciśnienie

Każde urządzenie pomiarowe starzeje się pod wpływem mechanicznych, chemicznych czy termicznych czynników, co wpływa na zmieniające się z upływem czasu wyniki pomiarowe. Temu zjawisku nie można wprawdzie zapobiec, ale dzięki kalibracji można szybciej zauważyć niepokojące zmiany. Proszę skorzystać z naszych usług kalibracyjnych i zlecić kontrolę urządzeń pomiarowych, aby zredukować ryzyko wpływające na bezpieczeństwo.

Korzyści

 • Długoletnia kalibracja
 • • Usługi i urządzenia zapasowe z jednego źródła
 • Krótkie terminy wykonania
 • Nowoczesne laboratorium kalibracyjne
 • Wysokiej jakości usługi doradcze
 • Oprogramowanie WIKA-Cal
 • Kalibracja na miejscu
 • Stanowisko przewodniczącego w komisji Niemieckiego Urzędu Kalibracyjnego (DKD)

Specyficzne właściwości

 • Akredytacja DAkkS wg DIN EN ISO / IEC 17025
 • Rodzaj certyfikatu: świadectwo odbioru 3.1 lub certyfikat kalibracyjny DKD/DAkkS
 • Zakres pomiarowy: -1 ... +9500 bar
  (od +8000 do +9500 bar możliwe wyłącznie w przypadku świadectwa odbioru 3.1)
 • Wytyczne: DIN EN 837, DAkkS-DKD-R 6-1 lub EURAMET cg-3

Jeśli konieczność kalibracji Państwa przyrządów pomiarowych wynika z wymogów określonych w przepisach, chętnie dokonamy kalibracji pod nadzorem inspektora ds. miar i wag. 

Usługa

Usługi kalibracji i wzorcowania przeprowadzamy na wszystkich urządzeniach, niezależnie od producenta:

 • Wszelkiego rodzaju przyrządy
  do pomiaru ciśnienia ujemnego
  i dodatniego, ciśnienia różnicowego,
  w tym ciśnienia różnicowego
  statycznego oraz absolutnego
 • Manometry
 • Elektryczne przyrządy pomiarowe,
  np. przetworniki pomiarowe
   i czujniki ciśnienia
 • Analogowe manometry do
  pomiaru ciśnienia różnicowego
 • Przełączniki ciśnienia
 • Manometry naczyniowe /
  manometry U-rurkowe
 • Manometry naczyniowe z pochyłą rurką
 • Kalibratory ciśnienia
 • Prasy manometryczne
 • Kontrolery ciśnienia
 • Próżniomierze
 • Czujniki ciśnienia absolutnego
 • Czujniki ciśnienia różnicowego

Zalecane cykle kalibracyjne

 • Elektryczne i mechaniczne przyrządy pomiarowe: 1 rok
   • Manometry tłokowe: 5 lat

  Temperatura

  Prawidłowo wykonane pomiary mają w naszym wysoce stechnizowanym świecie fundamentalne znaczenie, brak precyzyjnych wyników może mieć bowiem kosztowne konsekwencje. Dlatego oferujemy Państwu kalibrację termometrów za pomocą bardzo precyzyjnych referencji lub w oparciu o punkty stałe.

  Korzyści

  • Długoletnie doświadczenie
  • Usługi i urządzenia zastępcze z jednego źródła
  • Szybkie wykonanie
  • Nowoczesne laboratorium kalibracyjne
  • Usługi doradcze oparte na bogatym know-how
  • Wiele technicznych metod kalibracji (np. komórki punktów stałych)

  • Możliwa jest kalibracja na miejscu
  • Członkostwo w komisji Niemieckiego Urzędu Kalibracyjnego (DKD)

  Specjalne właściwości

  • Akredytacja DAkkS wg DIN EN ISO / IEC 17025
  • Kalibracja porównawcza w wannach kalibracyjnych i piecach rurowych z dokładnością do 1,5 mK
  • Kalibracja w punktach stałych ITS90 (rtęć, woda, gal, cynk, cyna i aluminium) z możliwie najmniejszą niepewnością pomiarowe
  • Rodzaj certyfikatu: świadectwo sprawdzenia 3.1 lub certyfikat kalibracyjny DKD/DAkkS
  • Zakres pomiarowy: -196°C do +1200°C
  • Wytyczne: DKD/DAkkS


  Urządzenia, które kalibrujemy

  Usługi kalibracji i wzorcowania przeprowadzamy na wszystkich urządzeniach, niezależnie od producenta

   • Termometry elektryczne
    z przetwornikami pomiarowym
   • Termometry rezystancyjne
    Pt10, Pt25, Pt100, Pt1000, NTC itd.
   • Termopar
   • Elektryczne przyrządy
    wskazujące, np. ręczne kalibratory,
     kontrolery tempetatury itd.
   • Różnego rodzaju czujniki,
    np. czujniki zanurzeniowe,
    czujniki temperatury
    zewnętrznej, czujniki przylgowe
  • Termometry referencyjne
  • Mechaniczne termometry
  • Kalibratory z suchym otworem pomiarowym
  • Kalibratory temperatury
  • Pirometry
  • Kalibratory kąpiolowe

  Zalecany cykl kalibracyjny

  Przyrządy do pomiaru temperatury: 1 rok

  Prąd, napięcie i rezystancja  

  Abyśmy mogli być dla Państwa kompetentnym partnerem w zakresie kontroli przyrządów pomiarowych, mogą przesłać nam Państwo nie tylko przyrządy do pomiaru temperatury oraz ciśnienia, ale także kalibratory ciśnienia z elektrycznym sygnałem pomiarowym. Zapraszamy do skorzystania z usług naszych akredytowanych laboratoriów.

  Korzyści

  • Kalibratory ciśnienia z elektrycznym sygnałem pomiarowym
  • Usługi i urządzenia zastępcze z jednego źródła
  • Szybkie wykonanie

  Specjalne właściwości

  • Akredytacja DAkkS wg DIN EN ISO / IEC
  • Wielkości mierzone: natężenie prądu stałego, napięcie stałe i opór stałoprądowy
  • Rodzaj certyfikatu: świadectwo sprawdzenia 3.1 lub certyfikat kalibracyjny DKD/DAkkS
  • Wytyczne: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622


   Urządzenia, które kalibrujemy

   Usługi kalibracji i wzorcowania przeprowadzamy na wszystkich urządzeniach, niezależnie od producenta

           • Mierniki uniwersalne
           • Kalibratory
           • Wzorce napięcia
           • Przyrządy do pomiaru mocy
           • Rezystory

         • Rejestrator
         • Dekady rezystancyjne
         • Kalibratory wielofunkcyjne
         • Źródła prądu
         • Źródła napięcia

   Zalecane cykle kalibracyjne

   Elektryczne przyrządy pomiarowe: 1 rok

   Długość

   Usługi kalibracyjne dla przyrządów do pomiaru długości uzupełniają nasze portfolio o kolejną wielkość mierzoną. Z przyjemnością podejmiemy się kalibracji nie tylko przyrządów kontrolno-pomiarowych, które służą do wskazania rzeczywistych wartości, ale również sprawdzianów. Szczególnym środkiem pomiarowym są sprawdziany gwintowe stożkowe.

   Korzyści

   • Usługi i urządzenia zastępcze z jednego źródła
   • Różnego rodzaju wielkości mierzone sprawdzane przez jeden podmiot
   • Szybkie wykonanie
   • Nowoczesne laboratorium kalibracyjne

   Specjalne właściwości

   • Rodzaj certyfikatu: świadectwo sprawdzenia 3.1
   • Wytyczne: VDI/VDE/DGQ
   • Kalibracja sprawdzianów specjalnych wg indywidualnych rysunków klienta

   Urządzenia, które kalibrujemy

   Usługi kalibracji i wzorcowania przeprowadzamy na wszystkich urządzeniach, niezależnie od producenta

   • Suwmiarki
   • Śruby mikrometryczne
   • Czujniki zegarowe

   • Płytki wzorcow
   • Czujniki z mechanicznym wskaźnikiem
   • Czujniki dźwigniowo-zębate

   Zalecane cykle kalibracyjne

   Przyrządy do pomiaru długości: 1 rok


   Przebieg usługi kalibracyjnej

   Proces kalibracyjny

   Chcesz wiedzieć jak wygląda proces kalibracyjny w naszych laboratorium? Zapoznaj się z poniższymi schematami.

   Kontakt

   W przypadku pytań prosimy o kontakt: oferta@wikapolska.pl