Przełączniki pływakowe

Czujnik poziomu -  zasada działania.

Czujnik poziomu pracuje w oparciu o pływak z transmisją magnetyczną. Układ magnetyczny pływaka aktywuje łańcuch pomiaru rezystancji odpowiadający obwodowi 3-przewodowego potencjometru w rurce prowadzącej.

Czujnik poziomu - korzyści.

 • Ta niezawodna i sprawdzona zasada działania znajduje wiele zastosowań 
 • Czujnik poziomu gwarantuje ciągły pomiar poziomu, niezależne od zmian fizycznych i chemicznych cieczy takich jak pienienie, przewodność, stała dielektryczna, ciśnienie, podciśnienie, temperatura, opary, skraplanie, powstawanie pęcherzyków gazu, wpływ wrzenia czy zmiany ciężaru właściwego
 • Transmisja sygnału na duże odległości
 • Prosty montaż i przekazanie do eksploatacji, jednorazowa kalibracja, brak konieczności ponownej kalibracji
 • Pomiar międzyfazowy oraz ogólnego poziomu od Δ c. w. ≥ 50 kg/m³
 • Wersje przeciwwybuchowe
 • Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, protokoły HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION™ Fieldbus  
 • Rozdzielczość ≥ 5 mm
 • Poziom wyświetlany proporcjonalnie do objętości lub wysokości
 • W połączeniu z przełącznikami  krańcowymi płynne ustawianie wartości krańcowych możliwe w całym zakresie pomiarowym
 • Wysoka powtarzalność ustawionych wartości krańcowych
 • Wersje z kablem i wtyczką