Zapytanie

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.

Do formularza
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowania

  • Przemysł petrochemiczny, konstrukcje nabrzeżne/przybrzeżne, budowa instalacji
  • Do największych obciążeń procesowych
  • Zastosowanie w krytycznych punktach pomiarowych

Specjalne właściwości

  • Tłumienie wzbudzania wibracyjnego przez pasma spiralne jest uznawane za najnowocześniejsze rozwiązanie w przypadku różnych zastosowań przemysłowych
  • Łatwiejsza i bardziej opłacalna instalacja osłony termometrycznej bez obrabiania pierścienia lub otworu wylotowego w porównaniu z tradycyjną podporą osłony termometrycznej z pierścieniem podporowym
  • Zoptymalizowana konstrukcja podstawy dla uzyskania większej wytrzymałości na zginanie

Opis

Aby uniknąć jakiegokolwiek uszkodzenia osłony termometrycznej na skutek oddziaływania obciążeń mechanicznych, zaleca się przeprowadzenie kalkulacji częstotliwości wzbudzania według ASME PTC 19.3 TW-2016 dla krytycznych warunków procesowych. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego obliczeń jedynym rozwiązaniem konstrukcyjnym do tej pory było skrócenie trzonka gniazda termicznego lub zwiększenie średnicy podstawy i końcówki oraz zaakceptowanie dłuższego czasu reakcji termometru. Jedyną, dotychczasową alternatywą było zastosowanie pierścienia podporowego do stabilizacji trzonu osłony termometrycznej wewnątrz wylotu kołnierza. Taki wariant wymagał obróbki pierścienia na miejscu, aby zapewnić pasowanie z wciskiem w otworach wylotowych kołnierza.

Konstrukcja ScrutonWell® redukuje amplitudę oscylacji o ponad 90%1) i umożliwia szybką, i łatwą instalację osłony termometrycznej bez pierścienia podporowego, i tym samym bez kosztownej, i czasochłonnej przeróbki na miejscu.

Konstrukcja WIKA ScrutonWell® została przetestowana i zatwierdzona przez niezależne laboratoria TÜV NEL (Glasgow) oraz Instytut Mechaniki i Dynamiki Płynów (Uniwersytet Techniczny w Freiberg).

Konstrukcję ScrutonWell® można stosować do wszystkich rodzajów obrabianych skrawaniem osłom termometrycznych z połączeniem kołnierzowym, o konstrukcji Vanstone lub do wspawanego, lub gwintowanego połączenia procesowego.

Konstrukcja spiralna jest pomyślnie wykorzystywana od dziesięcioleci do bardzo różnych zastosowań w celu skutecznego tłumienia wzbudzania powodowanego przez drgania wywołane przez wiry.

1) Journal of Offshore and Mechanics and Artic Engineering Nov 2011, Vol 133/041102-1 by ASME


Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas:

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.

  • 0