Selektor produktowy

Szybko i wygodnie do właściwego produktu w kilku krokach.

Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Miejska sieć wodociągowa

Przyrządy do pomiaru ciśnienia WIKA są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach miejskiej sieci wodociągowej: w produkcji i przygotowaniu wody surowej w celu uzyskania wody pitnej i sanitarnej, jak również do przechowywania i dystrybucji wody.


Miejskie oczyszczalnie ścieków

Nasze urządzenia pomiarowe są używane także przez miejskie oczyszczalnie ścieków np. w basenach, filtrach, w instalacjach ze sprężonym powietrzem i innych. WIKA posiada szeroki wybór mechanicznych i elektronicznych urządzeń do pomiaru ciśnienia oraz zanurzeniowych przetworników.
Pomożemy Ci dokonać właściwego wyboru - skontaktuj się z nami!


Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Regulacje IPPC zmuszają przemysł do stosowania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT - Best Available Techniques) w celu optymalizacji odprowadzanych ścieków. W związku z tym rośnie zainteresowanie systemami oczyszczania ścieków z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii pomiarowej. Dlatego WIKA oferuje szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie monitoringu ciśnienia, temperatury i poziomu.

Przykłady zastosowań

  • Pomiar poziomu w studniach, w zbiornikach wysokiego poziomu/podziemnych oraz w zbiornikach otwartych
  • Monitoring filtra
  • Pompowanie i stacje podwyższania ciśnienia
  • Kontrola ciśnienia w sieci

Twój kompetentny partner

WIKA prowadzi aktywną działalność w zakresie projektów od ponad 25 lat. Wraz z międzynarodowymi firmami inżynieryjnymi, wdrażamy duże projekty na całym świecie. Tak więc jesteśmy więcej niż tylko niezawodnym dostawcą wysokiej jakości przyrządów do procesu i urządzeń pomiarowych: jako Twój partner razem z Tobą rozwijamy produkty i rozwiązania, które są specjalnie dostosowane do Twoich wymagań.

WIKA jest kompetentnym partnerem we wszystkich fazach projektu: począwszy od planowania podstaw i szczegółów projektów technicznych poprzez realizację i wdrożenie projektu do wsparcia posprzedażowego.


Czynniki wydajności

Nasz wysoki poziom wydajności jest zasadniczo oparty na trzech czynnikach: szerokim i innowacyjnym zakresie produktów, kompleksowym i kompetentnym serwisie oraz niezawodnej globalnej obecności. Mamy przyjemność zobowiązać się również do Twojego sukcesu.


z
Segment brochure

Water & Wastewater Technology

Usługi kalibracji

Przekaż kalibrację swoich przyrządów pomiarowych kompetentnemu partnerowi.

Szczegóły