Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Podstawowe elementy przepływu

Co to są podstawowe elementy do pomiaru przepływu?

Podstawowe elementy do pomiaru  przepływu to elementy wbudowane w orurowanie, które wytwarzają ciśnienie różnicowe o określonej wartości poprzez częściowe ograniczenie przekroju poprzecznego miernika przepływu. Pierwiastek kwadratowy różnicy ciśnienia w tym układzie jest proporcjonalny do natężenia przepływu.


W jaki sposób podstawowy element przepływowy mierzy ciśnienie różnicowe?

Aby zmierzyć ciśnienie różnicowe potrzeba połączenia podstawowego elementu przepływu i przetwornika ciśnienia.


Co to jest współczynnik przepływu Cv?

Współczynnik przepływu CV określa stosunek rzeczywistego natężenia przepływu do teoretycznie możliwego. Podstawowe elementy przepływowe o tym samym kształcie, w tych samych warunkach i przy tej samej liczbie Reynoldsa mają ten sam współczynnik przepływu.


Czym się różni ciśnienie różnicowe Δp od trwałej straty ciśnienia?

Ciśnienie różnicowe Δp to ciśnienie różnicowe zmierzone w obrębie obszaru ograniczenia - jest przetwarzane na natężenie przepływu przez przetwornik ciśnienia różnicowego (spadek ciśnienia na odcinku miernika). Trwała strata ciśnienia to różnica pomiędzy ciśnieniem wlotowym i wylotowym. Ciśnienie na wylocie odcinka, za obszarem ograniczenia, jest niższe niż ciśnienie na wlocie, przed obszarem ograniczenia. Trwała strata ciśnienia musi być wzięta pod uwagę, gdyż zmusza pompę, sprężarkę, lub kocioł do wykonania dodatkowej pracy do wygenerowania przepływu o tym samym natężeniu - zużycie energii jest więc większe.


Gdzie można odczytać wartość współczynnika wypływu CV?

Wartości współczynników wypływu Cv podane są w normach (ISO 5167) dla dysz, rurek Venturiego, i kryz - o ile dany element wyprodukowano tak, aby spełniał założenia zawarte w danej normie, podane wartości powinny być zgodne z rzeczywistością.


Co to jest współczynnik beta (β)?

Współczynnik beta informuje o tym, jak bardzo ograniczony jest przekrój poprzeczny rury. Jest to istotny współczynnik i musi być uwzględniony w projektowaniu. Współczynnik beta o wartości 0,75 oznacza ograniczenie 75% przekroju poprzecznego rury.


Czy kalibracja jest konieczna gdy stosujemy podstawowy element przepływowy?

Jeśli podstawowy element przepływowy został wyprodukowany tak, aby spełniał konkretne zakresy tolerancji, kalibracja nie jest potrzebna. Kalibrację trzeba przeprowadzić wtedy, gdy wymagana jest większa dokładność pomiaru, np. w punkcie pomiarowym przepływu wody lub przy testach wydajnościowych. Dzięki kalibracji możliwe jest osiągnięcie dokładności pomiaru na poziomie 0,5% lub mniejszym.


Jakie są zalety kryzy kompaktowej w porównaniu do kryzy z kołnierzem odbiorowym?

W kryzie kompaktowej zintegrowano podstawowy element  do pomiaru przepływu oraz zawory spustowe ciśnienia. W kołnierzu odbiorowym, dla odmiany, armatura, orurowanie, zawory, adaptery i uchwyty są zdejmowalne. Nadaje się on do montażu pomiędzy standardowymi kryzami.


Co to jest kawitacja?

Kawitacja to wytwarzanie się pęcherzyków par. Pęcherzyki te po jakimś czasie pękają, przy czym mogą wytworzyć wysokie wartości ciśnienia.


Jak dochodzi do kawitacji?

Do kawitacji dochodzi przy znacznych prędkościach przepływu lub przemieszczania się jakiegoś elementu po układzie z dużą prędkością. Może też nastąpić, gdy ciśnienie miejscowe spada poniżej wartości ciśnienia par własnych, po czym wzrasta ponad nie.


Czy kryza ograniczająca z wieloma otworami zapobiega kawitacji w sytuacji, gdy znaczne spadki ciśnienia są niezbędne?

Kryzy ograniczające z wieloma otworami nie rozwiązują problemu kawitacji. Pomocne za to mogą okazać się kryzy ograniczające wielostopniowe.


Jakie są zalecane długości wlotów i wylotów dla kryz kołnierzowych i rurek Venturiego?

Nie ma takich. Długości wlotów i wylotów zależą od wielu czynników, min. od orurowania i współczynnika beta. Jeśli mają państwo pytania odnośnie konkretnych specyfikacji, proszę się z nami skontaktować.


Co to są kryzy ograniczające i po co się je stosuje?

Kryzy ograniczające służą do uzyskania przepływu kontrolowanego lub ograniczonego. Zapobiegają nadmiernemu obciążeniu elementu przepływowego, ograniczają też ryzyko wystąpienia kawitacji. Mogą też służyć do kontrolowania hermetyzacji podczas uruchomienia instalacji przemysłowej.


Jakie są zalety rurek Pitota?

Są proste w obsłudze i instalacji. Działają bez zakłóceń, praktycznie bez spadków ciśnienia i są niezawodne. Rurki Pitota są korzystnym rozwiązaniem pomiarowym zapewniającym oszczędność energii. Można je stosować jako czujniki przepływu montowane na stałe lub jako przenośne przyrządy pomiarowe.


Jakie są zalety systemów FlowPak i ProPak w porównaniu do innych podstawowych elementów przepływowych?

Systemy FlowPak i ProPak nie wymagają odcinków wlotowych i wylotowych, bez względu na profil przepływowy. Charakteryzują się elastycznością montażu i nadają się do ograniczonych przestrzeni. Strata ciśnienia jest ograniczona do minimum, więc wydajność energetyczna jest największa ze wszystkich mierników przepływu.


Co to jest przepływ z prędkością dźwięku?

Zjawisko to zachodzi w sytuacji, gdy gaz przechodzi przez kryzę i następuje spadek ciśnienia, oraz istnieje krytyczna wartość ciśnienia, dla której natężenie przepływu w tym gazie osiąga prędkość dźwięku. Gdy tak się dzieje, stosunek ciśnienia zewnętrznego do wewnętrznego wynosi około 0,5. Wartości natężenia przepływu i ciśnienia zewnętrznego są w tym układzie wartościami stałymi.