Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Napędzane przez WIKA


Przyrządy WIKA do pomiaru ciśnienia i temperatury są stosowane we wszystkich obszarach generowania prądu, zarówno w małych elektrowniach (węglowe, nuklearne), jak i w fabrykach wytwarzających moce szczytowe (np. elektrownie turbinowe) oraz systemach zdecentralizowanych (elektrownie cieplne, elektrownie wiatrowe, fabryki biogazu). Jednocześnie technologia musi spełnić wymagania, które są tak różne, jak jej obszary zastosowań.

Przez ponad 60 lat WIKA jest partnerem w światowej energetyce. Ponad 500 doświadczonych przedstawicieli handlowych zapewnia kompetencję i indywidualne wsparcie dla naszych klientów od samego początku. Wszędzie i w dowolnym czasie.


Nasze atuty

Dzięki naszej największej na świecie ofercie przyrządów do pomiaru ciśnienia, temperatury i poziomu, wysoko rozwiniętej technologii kalibracyjnej i wzorowym usługom zorientowanym na klienta, oferujemy naszym odbiorcom odpowiednie rozwiązania dla każdego zadania pomiarowego. W bliskiej współpracy z działami rozwoju naszych partnerów biznesowych opracowujemy specjalne rozwiązania, które spełniają wymagane kryteria pomiarowe nawet w skrajnych warunkach.


Napędzane przez WIKA

  • Generatory
  • Transformatory
  • Turbiny
  • Kompresory
  • Pompy
  • Systemy gazów spalinowych

Twój kompetentny partner

WIKA prowadzi aktywną działalność w zakresie projektów od ponad 25 lat. Wraz z międzynarodowymi firmami inżynieryjnymi, wdrażamy duże projekty na całym świecie. Tak więc jesteśmy więcej niż tylko  niezawodnym dostawcą wysokiej jakości przyrządów do procesu i urządzeń pomiarowych: jako Twój partner razem z Tobą rozwijamy produkty i rozwiązania, które są specjalnie dostosowane do Twoich wymagań.

WIKA jest kompetentnym  partnerem we wszystkich fazach projektu: począwszy od planowania podstaw i szczegółów projektów technicznych poprzez realizację i wdrożenie projektu do  wsparcia posprzedażowego.


Czynniki wydajności

Nasz wysoki poziom wydajności jest zasadniczo oparty na trzech czynnikach: szerokim i innowacyjnym zakresie produktów, kompleksowym i kompetentnym serwisie oraz niezawodnej globalnej obecności. Mamy przyjemność zobowiązać się również do Twojego sukcesu.


z