Nowości

Powrót do przeglądu

Laboratorium WIKA Polska akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AP160

Włocławek, kwiecień 2016
100 - letnie doświadczenie w produkcji i kalibracji urządzeń uczyniło z firmy WIKA Polska wiodącego dostawcę wśród producentów aparatury kontrolno-pomiarowej. Tak duże doświadczenie pozwoliło nam stać się symbolem zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie pomiarów ciśnienia, temperatury i poziomu.

Dzięki procesowi ciągłego udoskonalania i wdrażaniu dodatkowych procedur systemu zarządzania Laboratorium Pomiarowe WIKA Polska spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. WIKA Polska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, na wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia. Akredytacja Laboratorium określona jest w Zakresie Akredytacji AP160.

Uzyskana akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzone zgodnie z najlepszą praktyką oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz świadczy o najwyższej jakości oferowanych produktów, usług oraz kompetencję pracowników.

Laboratorium WIKA Polska oferuje usługi wzorcowania na najwyższym poziomie spełniające wysokie wymagania klientów.

Dodatkowo oferujemy możliwość naprawy i adjustacji urządzeń w celu przywrócenia ich pełnej funkcjonalności.

Słowo kluczowe: PCA

Laboratorium WIKA Polska akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AP160
  • Laboratorium WIKA Polska akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AP160
Pobierz nowości