Pobierz

Osłony termometryczne

Model Opis Numer
SWT52G, SWT52S Threaded or weld-in protection tube TW 90.11
TW10-F, TW10-P, TW10-R Osłona termometryczna z przyłączem kołnierzowym, jednocześciowa - z częściowym lub pełnym przetopem TW 95.10
TW10, TW10-B, TW10-F, TW10-P, TW10-R, TW10-S Thermowell in ScrutonWell® design SP 05.16
TW10-B, TW10-S Osłona termometryczna z przyłączem kołnierzowym, jednocześciowa, do konstrukcji skręcanych i spawanych TW 95.11
TW10-P Osłona termometryczna z przyłączem kołnierzowym, jednoczęściowa - części zwilżane wykonane z materiału specjalnego TW 95.12
TW15 Threaded thermowell (solid-machined), head design: hexagon, milled wrench flat or round with hexagon TW 95.15
TW20 Weld-in thermowell (solid-machined), for welding sockets TW 95.20
TW22 Thermowells for sanitary applications TW 95.22
TW25 焊入式护套(整体钻孔式),TW25 TW 95.25
TW25 Weld-in thermowell (solid-machined) TW 95.25
TW30 Thermowell for lap flanges (solid-machined), Vanstone design TW 95.30
TW31 Thermowell for lap flanges per ASME B16.5 (solid-machined), Vanstone design, per petrochemical standards TW 95.31
TW35 Osłona termometryczna z przyłączem gwintowym lub do wspawania (wieloczęściowa), wersja wg DIN 43772 forma 2, 3, 2G, 3G TW 95.35
TW40-8, TW40-9 Osłona termometryczna z przyłączem kołnierzowym wieloczęściowa, wg DIN 43772 (Forma 2F, 3F) TW 95.40
TW40-D, TW40-E Osłona termometryczna z przyłączem kołnierzowym, wieloczęściowa, konstrukcja z materiałów specjalnych, wg DIN 43772 (Forma 2F, 3F) TW 95.41
TW45 Osłona termometryczna z przyłączem gwintowym (wieloczęściowa) Wersja wg DIN 43 772 forma 5, 8 TW 95.45
TW45 Teacă de protecţie cu filet (fabricată), versiunea conform DIN 43772 forma 5, 8 TW 95.45
TW50 Osłona termometryczna z przyłączem gwintowym, (jednoczęściowa), wersja wg DIN 43772 forma 6, 7, 9 TW 95.50
TW55 Osłona termometryczna do wspawania lub z przyłączem kołnierzowym (jednoczęściowa), wersja wg DIN 43772 forma 4, 4F TW 95.55
TW61 Thermowell for sanitary applications, for orbital welding TW 95.61
TW70 Flanged, threaded and weld-in protection tube TW 95.70
TW81 Protection tube, version per EN 50446 TW 95.81
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.