Model TC59-X

Zespół termopary typu tube-skin

XTRACTO-PADTM

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

 • Przemysł chemiczny
 • Zastosowania z użyciem pary przegrzanej
 • Przemysł rafineryjny
 • Piece grzewcze i wysokowydajne kotły
 • Wymienniki ciepła

Specjalne właściwości

 • Termopara z możliwością demontażu
 • Opatentowana, możliwa do formowania osłona termiczna
 • Zakres pomiarowy 0 ... 1 260 °C (32 ... 2 300 °F)
 • Elastyczny przewód oponowy, żyły wewnętrzne z izolacją mineralną
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na wstrząsy

Opis

Urządzenie XTRACTO-PAD™ pozwala na dokładny pomiar temperatury rur wewnątrz komór spalania. XTRACTO-PAD™ został opracowany przez Gayesco International Inc Doświadczenie, wiedza i produkty Gayesco są teraz częścią grupy WIKA.

XTRACTO-PAD™ jest termoparą wykorzystującą rurkę prowadzącą i opatentowaną osłonę termiczną. W rurce prowadzącej i osłonie termicznej zamontowany jest wyjmowany, profilowany czujnik termoparowy wykonany z przewodu z izolacją mineralną. Składa się z metalowego płaszcza zewnętrznego zawierającego izolowane żyły wewnętrzne, ściśnięte w kompozycie ceramicznym o wysokiej gęstości. Żyły wewnętrzne są wykonane z materiału termicznego. Materiał płaszcza zewnętrznego może zostać dobrany do danego zastosowania. Na jednym końcu kabla oponowego żyły wewnętrzne są zespawane razem, tworząc izolowany (nieuziemiony) lub nieizolowany (uziemiony) punkt pomiarowy.

Dzięki tej unikalnej konstrukcji, elementy spawane (rurka prowadząca, osłona termiczna i zaciski) mogą być zamontowane przez producenta pieca, a w przypadku rur specjalistycznych również przez producenta takich elementów.

Opatentowana osłona umieszczana jest na rurce prowadzącej i przewodzie oponowym. Osłona ta jest kluczowym elementem XTRACTO-PAD™, zapewniającym dokładny pomiar temperatury na powierzchni rury piecowej.

Na jednym końcu przewodu oponowego końcówki żył są połączone, a przewód jest hermetycznie uszczelniony z użyciem masy uszczelniającej. Końcówki żył stanowią platformę dla połączenia elektrycznego. Można do nich podłączyć kable, wtyczki i gniazdka.

Budowa czujnika
Konstrukcja urządzenia XTRACTO-PAD™ obejmuje trzy główne elementy. Profilowany czujnik termopary, rurka prowadząca i opatentowana osłona termiczna zostały opracowane tak, aby pasowały do wszystkich rozmiarów rur oraz czujników.

Dzięki tym trzem elementom, XTRACTO-PAD™ pozwala uzyskać dokładne wyniki pomiarów oraz umożliwia wyjmowanie termopary.

Gayesco
Zespół termopary typu tube-skin
 • Zespół termopary typu tube-skinXtracto-Pad
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.