Model T32.xS

Cyfrowy przetwornik temperatury z protokołem HART®

Montaż na głowicy lub na szynie

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

 • Przemysł przetwórczy
 • Budowa maszyny i konstrukcja instalacji

Specjalne właściwości

 • Wersja SIL z certyfikatem TÜV do systemów ochronnych zaprojektowanych wg normy IEC 61508 (opcja)
 • Praca w układach bezpieczeństwa zgodnie z SIL 2 (przyrząd pojedynczy) i SIL 3 (konfiguracja redundantna)
 • Możliwość konfiguracji za pomocą większości narzędzi programowych i sprzętowych
 • Uniwersalne podłączanie 1 lub 2 czujników
  - termometr rezystancyjny, czujnik rezystancyjny
  - termopara, czujnik mV
  - potencjometr
 • Sygnalizacja zgodnie z NAMUR NE43, monitorowanie awarii czujnika wg NE89, EMC wg NE21

Opis

Te przetworniki temperatury są przeznaczone do uniwersalnego stosowania w przemyśle procesowym. Charakteryzują się one wysoką dokładnością, izolacją galwaniczną i doskonałą odpornością na zaburzenia elektromagnetyczne (EMI). Poprzez protokół HART® przetworniki temperatury T32 można konfigurować (funkcja interoperacyjna) za pomocą szeregu narzędzi o otwartej konfiguracji. Ze względu na różne typy czujników, np. czujniki zgodne z normą DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, IEC 60584 lub DIN 43710, możliwa jest indywidualna konfiguracja charakterystyki za pomocą par wartości (linearyzacja definiowana przez użytkownika).

Dzięki konfiguracji czujnika z redundancją (czujnik podwójny), w razie awarii jednego czujnika następuje automatyczne przełączenie na sprawny czujnik. Ponadto, możliwa jest aktywacja wykrywania dryfu czujnika. Funkcja ta sygnalizuje błąd, jeżeli różnica temperatur między czujnikiem 1 i czujnikiem 2 przekroczy wartość ustawioną przez użytkownika.

Przetworniki T32 posiadają też dodatkowe zaawansowane funkcje nadzorcze, jak monitorowanie rezystancji przewodów czujnika i detekcja awarii czujnika zgodnie z NAMUR NE89 oraz monitorowanie zakresu pomiarowego. Ponadto, przetworniki są wyposażone w rozszerzoną funkcję cyklicznego samomonitorowania.

Wymiary przetworników montowanych na główce odpowiadają formie B główek przyłączeniowych DIN z rozszerzoną przestrzenią montażową, np. model WIKA BSS.

Przetworniki montowane na szynie nadają się do stosowania we wszystkich standardowych systemach szynowych zgodnie z normą IEC 60715. Przetworniki są dostarczane z podstawową konfiguracją bądź z konfiguracją wg specyfikacji klienta.

Wersja główkowa

WIKA Temperature transmitter T32 – Guided write protection

 • Wersja główkowaWersja szynowaWIKA Temperature transmitter T32 – Guided write protection
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.