Model T32.xS

Cyfrowy przetwornik temperatury z protokołem HART®

Montaż na głowicy lub na szynie

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

 • Budowa maszyn i instalacji
 • Przemysł przetwórczy

Specjalne właściwości

 • Certyfikat SIL wystawiony przez TÜV wg IEC 61508 (opcjonalnie)
 • Zastosowanie do aplikacji bezpiecznych do SIL (pojedyncze urządzenie)  i SIL (redundantna konfiguracja)
 • Możliwość konfiguracji z prawie wszystkimi narzędziami i oprogramowaniem
 • Uniwersalne do podłączenia 1 lub 2 czujników
  - termometr rezystancyjny / czujnik rezystancyjny
  - termopara / czujnik mV
  - potencjometr
 • Sygnalizacja wg NAMUR NE 43, monitoring uszkodzenia sensora wg NE89, EMV wg NE21

Opis

Opisywane przetworniki temperatury zaprojektowano do wszechstronnego zastosowania w przemyśle przetwórczym. Oferują bardzo dużą dokładność, izolację galwaniczną oraz bardzo dobrą ochronę EMI. Przetworniki mogą być konfigurowane poprzez protokół HART®współdziałają z wieloma otwartymi narzędziami konfiguracyjnymi. Oprócz różnych typów czujników np. czujników zgodnych z DIN EN 60 751, JIS C1606, DIN 43760, DIN EN 60 584 lub DIN 43 710 mogą również być definiowane krzywe czujników specyficzne dla danego klienta, poprzez wprowadzanie par wartości (linearyzacja zdefiniowana przez klienta).

Po skonfigurowaniu podwójnego czujnika, zawsze jest uruchomiony pomiar redundancyjny. W razie usterki jednego z czujników następuje automatycznie zmiana pracującego czujnika.

Ponadto możliwe jest uruchomienie wykrywania przesunięcia czujnika. Sygnał błędu występuje gdy wartość bezwzględna różnicy temperatury pomiędzy czujnikiem 1 i czujnikiem 2 przekracza wartość wybraną przez użytkownika.

Przetwornik T32 współdziała również z dodatkowymi zaawansowanymi funkcjami nadzorczymi, takimi jak monitorowanie oporności przewodu czujnika oraz wykrywanie uszkodzenia czujnika zgodnie z NAMUR NE 89, jak również z monitorowaniem zakresu pomiarowego. Oprócz tego przetwornik wykonuje test początkowy (autotest) po podłączeniu zasilania elektrycznego.

Wymiary przetwornika montowanego na głowicy są dopasowane do głowic łączących forma-B DIN z powiększoną przestrzenią montażową np. WIKA Model BSS.

Przetworniki montowane na szynie mogą być stosowane we wszystkich standardowych systemach szaf zgodnie z IEC 60715.

Przetworniki dostarczane są w konfiguracji podstawowej lub skonfigurowane zgodnie ze specyfikacją klienta.

.

Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.