Modele OLS-S, OLS-H

Optoelektroniczny przełącznik poziomu

Do przemysłu procesowego

Wybrane dokumenty
Obsługa klienta Masz pytania? Znajdź kontakt dla swojego województwa.

Zastosowanie

 • Przemysł chemiczny, patrochemiczny, gaz ziemny, przybrzeżny
 • Budownictwo okrętowe, budowa maszyn, urządzenia chłodnicze
 • Sprzęt elektroenergetyczny, elektrownie
 • Przetwarzanie i uzdatnianie wody pitnej
 • Inżynieria wodno-ściekowa

Specjalne właściwości

 • Zakresy temperatur od -269 … +400 °C
 • Wersje dla zakresów ciśnienia od próżni do 500 bar
 • Wersje specjalne: wysokie ciśnienie, pomiar interfejsowy
 • Wersje zabezpieczone przed wybuchem
 • Przetwarzanie sygnału odbywa się przy użyciu oddzielnego wzmacniacza przełączającego model OSA-S

Opis

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS stosowany jest do wykrywania granicznych poziomów cieczy. Jest znacząco niezależny od właściwości fizycznych takich jak współczynnik załamania, kolor, gęstość, stała dielektryczna i przewodność. Pomiar dokonywany jest również przy małych ilościach.

Przełączniki składają się z diody podczerwieni LED i fototranzystora. Światło LED kierowane jest w pryzmat. Dopóki końcówka czujnika pryzmatu znajduje się w fazie gazowej,  światło odbija się od pryzmatu do odbiornika. Kiedy poziom cieczy podnosi się i zwilża 2/3 szklanej końcówki, strumień światła podczerwieni w cieczy zostaje przerwany i tylko niewielka część dociera do odbiornika. Różnica ta jest szcowana przez elektronikę i wyzwala operację przełączania.

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS dostępny jest także w wersji ochronnej przed wybuchem (strefa 0 i strefa 1). Razem z modelem wzmacniacza przełączającego model OSA-S czujnik może zostać zastosowany jako kontroler przepełnienia. Przyrządy są bardzo solidne i zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach.

Przewód do wzmacniacza przełączającego nie wymaga osłony, umożliwiając łatwe i ekonomiczne okablowanie. Wzmacniacz przełączający OSA-S jest obsługiwany przez iskrobezpieczny obwód sygnału. Dla 19" wersji wtykowej na kartę, do wszystkich elementów roboczych, z wyjątkiem przełącznika do zmiany kierunku alarmu i potencjometrów dla zwłoki czasowej, można mieć dostęp od przodu. Jeśli wbudowany jest w dodatkową obudowę, przezroczysta pokrywa umożliwia oglądanie statusów przełączania.

Przełącznik poziomu OLS-H

WIKA - Level monitoring with optoelectronic switch

 • Przełącznik poziomu OLS-HWzmacniacz przełączający, OSA-SOptoelektroniczny przełącznik poziomu
Schowek - Documenty (0)

Obecnie nie ma żadnych dokumentów w schowku. Można dodać dowolny dokument z obszaru pobierz do schowka. Aby to zrobić, trzeba wybrać żądany język za pomocą flagi.

Osiągnięta została maksymalna liczba 20 pozycji.

Aby otrzymać link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail, wpisz tutaj swój adres:

Adres e-mail jest nieprawidłowy.