Nowości

Powrót do przeglądu

WIKA Polska z tytułem Dobrego Pracodawcy 2023

Włocławek, marzec 2023. WIKA Polska została Laureatem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobry Pracodawca 2023. Otrzymanie tytułu potwierdza status WIKA Polska SGF jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia, z którą warto się związać  i  współpracować. Oznacza  to  dla  nas  ogromny  prestiż  i  znalezienie  się  wśród najlepszych Pracodawców w Polsce.

Kapituła Programu wysoko oceniła nasze działania związane z upowszechnieniem w firmie WIKA Polska SGF zasad odpowiedzialnego biznesu, zwłaszcza w odniesieniu do inicjatyw podejmowanych na rzecz Pracowników. Godło  Lidera  Społecznej  Odpowiedzialności,  którym  możemy  się  posługiwać  stanowi skuteczną pomoc w działaniach marketingowych, rekrutacyjnych i wizerunkowych. Program zostanie podsumowany uroczystą Galą, która odbędzie się podczas Europejskiego Forum Biznesu w drugiej połowie roku.

To dla nas bardzo istotna nagroda, ponieważ związana jest z docenieniem wkładu na rzecz Pracowników i mieszkańców naszego regionu. Podkreśla rolę WIKA Polska SGF jako odpowiedzialnego i stabilnego Pracodawcy działającego dla dobra lokalnej społeczności.

Liczba znaków: 1.181
Słowo kluczowe: Laureat WIKA Polska

WIKA Polska z tytułem Dobrego Pracodawcy 2023
  • WIKA Polska z tytułem Dobrego Pracodawcy 2023
Pobierz nowości