Nowości

Powrót do przeglądu

Doświadczeni technicy serwisowi WIKA w terenie, aby skrócić czas przestojów przyrządów pomiarowych

Włocławek, lipiec 2022. Wśród wielu usług oferowanych przez WIKA, oprócz pełnej gamy przyrządów, w 2022 roku nacisk zostaje położony na usługi kalibracji, w tym te w terenie, które zostaną znacznie rozszerzone.

WIKA dostarcza kompletne rozwiązania do wszystkich typów zastosowań przemysłowych do pomiaru ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu i siły. Ponadto WIKA świadczy różne usługi, w tym instalację, naprawę separatorów membranowych, szkolenie i kalibrację przyrządów do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, sygnałów elektrycznych, długości itp.

Dziś zakres usług oferowanych przez WIKA przybrał nową postać dzięki kompletnemu pakietowi usług zarządzania flotą przyrządów pomiarowych: kontrakty na zarządzanie przyrządami, wdrażanie programów konserwacji, kampanie kalibracyjne. Wszystko wspierane przez Serwis w zakresie: kalibracja, regulacja, naprawa, pomoc dla przyrządów również innych producentów i dla różnych niepewności pomiarowych, nawet tych najmniejszych.

W tym celu WIKA udostępnia naszym klientom nasz nowy samochód serwisowy. Personel firmy WIKA prowadzący ten pojazd jest również ekspertem w dziedzinie metrologii i kalibracji.

Oprócz naszych laboratoriów, które nadal będą punktem odniesienia dla bardziej szczegółowych kalibracji, auto kalibracyjne oferuje nowe i znaczące korzyści dla operatorów przyrządów pomiarowych w przemyśle:

- Przestoje związane z przestojami urządzeń pomiarowych są prawie wyeliminowane dzięki wykonywaniu usług u klienta

- Nie ma ryzyka związanego z transportem przyrządów klienta, dzięki czemu unika się wysyłania ich do naszych laboratoriów, a następnie odsyłania do klienta po interwencji (ryzyko utraty, uszkodzenia, odchylenia pomiaru).

- Eksperci metrologii i kalibracji firmy WIKA, dzięki kompletnemu wyposażeniu dostępnemu na pokładzie samochodu serwisowego, są w stanie przeprowadzić różnego rodzaju kalibracje, na przykład ciśnienia i temperatury, tego samego dnia w siedzibie klienta.

Kto lepiej niż producent przyrządów pomiarowych zapewni doskonałe usługi kalibracji? WIKA produkuje przyrządy pomiarowe i przyrządy wzorcowe do precyzyjnej i niezawodnej kalibracji przyrządów polowych.

    >>> Zarezerwuj usługę mobilnej kalibracji <<<


Liczba znaków: 2.121
Słowo kluczowe: Serwis

Doświadczeni technicy serwisowi WIKA w terenie, aby skr&oacute;cić czas przestoj&oacute;w przyrząd&oacute;w pomiarowych
  • Doświadczeni technicy serwisowi WIKA w terenie, aby skr&oacute;cić czas przestoj&oacute;w przyrząd&oacute;w pomiarowych
Pobierz nowości