Nowości

Powrót do przeglądu

Informacje o aktualnej sytuacji dostaw

Szanowni Państwo,

Pandemia wywołana przez koronawirusa COVID-19 ma coraz większy wpływ na gospodarkę światową. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Pragniemy zapewnić, iż Grupa WIKA przygotowana jest do natychmiastowej reakcji na  zmieniające  się warunki.

Naszym priorytetem jest zdrowie naszych pracowników i partnerów biznesowych. Mając tę kwestię  na uwadze dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom na całym świecie tak jak dotychczas najwyższą jakość obsługi.

Dostosowujemy wielkości zapasów gotowych produktów, komponentów i materiałów do aktualnej sytuacji, po to aby realizować Państwa zamówienia bez opóźnień. Pełna i stała kontrola łańcucha dostaw umożliwia nam wczesną reakcję na pojawiające się nieprzewidziane sytuacje.

Jednocześnie podjęliśmy środki ostrożności dla naszego personelu, aby w możliwie w największym stopniu zmniejszyć ryzyko przenoszenia wirusa wśród pracowników, przy jednoczesnej kontynuacji  działalności firmy. Wprowadziliśmy system zmianowy, a interwały zmianowe  eliminują kontakt jednej zmiany z kolejną. Osoby pełniące kluczowe funkcje pracują w różnych, rozproszonych lokalizacjach. Ponadto pracownicy, którym powierzono zadania administracyjne, w znaczącej mierze oddelegowywani są do pracy zdalnej z domu.

Ograniczyliśmy także liczbę podróży służbowych do minimum. Niemniej jednak krok ten w żaden sposób nie ogranicza osobistego kontaktu z naszymi klientami.  Dla większych grup spotkania organizujemy wykorzystując technologie video i telekonferencje.

Nieustanie  obserwujemy obecną sytuację i podejmujemy stosowne kroki w zależności od zachodzących zmian, z uwzględnieniem pełnej i proaktywnej komunikacji z naszymi klientami.

Jak zawsze pozostajemy do Państwa dyspozycji.

WIKA Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k.

Informacje o aktualnej sytuacji dostaw
  • Informacje o aktualnej sytuacji dostaw