Nowości

Powrót do przeglądu

Nowy manometr membranowy do procesów sterylnych

Klingenberg, marzec 2016.
Firma WIKA dostosowała konstrukcję manometru membranowego model PG43SA-S do wymagań stawianych w aplikacjach sterylnych, w zakresie wykonania obudowy i małych przyłączy procesowych.

Dzięki temu, firma WIKA ma w ofercie manometr do kontroli ciśnienia w aplikacjach sterylnych. Zasada pomiaru polega na mechanicznym, przeniesieni ciśnienia z membrany na układ pomiary, w którym zostało wyeliminowane ryzyko zanieczyszczenia produktu przez płyn transmisyjny. Ze względu na wysoką odporność na przeciążenie manometr ten może być stosowany w krytycznych warunkach procesowych.

Ze względu na duży wybór przyłączy procesowych np. wg DIN 32676 (Clamp) lub wg DIN 11864, model PG43SA cechuje się wysoką uniwersalnością zastosowania. Manometr ten jest testowany zgodnie ze standardami 3-A i jest odpowiedni do zastosowania w procesach CIP, SIP oraz zewnętrznego mycia instalacji. Pozwala to na redukcje czasu czyszczenia instalacji przy jednoczesnych zachowaniu bezpieczeństwa całego procesu.

Hasło: PG43SA-S

Nowy manometr membranowy do procesów sterylnych
  • Nowy manometr membranowy do procesów sterylnych
Pobierz nowości