Nowości

Powrót do przeglądu

Dane dotyczące bezpieczeństwa separatorów membanowych

Klingenberg, kwiecień 2011.
Firma WIKA prezentuje wartości dotyczące bezpieczeństwa  separatorów membranowych. Użytkownik może teraz ocenić niezawodność całego systemu pomiarowego na podstawie pojedynczych komponentów (separator membranowy, połączenie, urządzenie pomiarowe).

Nowa usługa skierowana jest przede wszystkim do klientów z wysokimi wymogami bezpieczeństwa, np. przemysł chemiczny, petrochemiczny. WIKA opracowała dane dotyczące bezpieczeństwa przy współpracy z zewnętrznymi firmami serwisowymi. Na podstawie Mittels einer Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis obliczono wskaźnik awaryjności (FMEDA). Wartości te mogą być wykorzystane przez operatorów/ użytkowników do własnej oceny bezpieczeństwa wg IEC 61508.

W ofercie firmy WIKA dostępna jest szeroko gama separatorów membranowych ( rozwiązania konstrukcyjne, materiały). Dzięki czemu możliwe jest zastosowane przyrządów pomiarowych w najcięższych warunkach procesowych.

Kod: Separator membranowy do zastosowań bezpiecznych

Dane dotyczące bezpieczeństwa separatorów membanowych
  • Dane dotyczące bezpieczeństwa separatorów membanowych
Pobierz nowości