Nowości

Powrót do przeglądu

Nowa osłona termometryczna: zachowany przepływ w każdej pozycji montażowej.

Klingenberg, kwiecień 2010.
Firma WIKA wprowadziła do oferty nową osłonę termometryczną do zastosowania w sterylnych procesach technologicznych. TW61 w wykonaniu higienicznym umożliwia nie tylko pomiar temperatury przy minimalizacji martwych stref, ale w tym samym czasie zostaje zachowany przepływ we wszystkich pozycjach montażowych.

Opatentowane rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia montaż urządzania pomiarowego na rurociągu stając się jego integralną częścią. Nowa osłona TW61 zapewnia łatwe czyszczenie i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia. Połączenie do procesu odbywa się poprzez spaw lub za pomocą wymiennych przyłączy higienicznych. 

W połączeniu z termometrem rezystancyjnym TR22  lub  TR21 nowa osłona termometryczna stanowi wysokoefektywne rozwiązanie przy  pomiarze temperatury w danym punkcie pomiarowym: termometry te zwiększają swoją elastyczność montażową  ze względu na obrotową główkę przyłączeniową (TR22) lub wyjątkowo kompaktowe wymiary (TR21). Poza tym urządzenia te mogą być kalibrowane, na miejscu redukując tym samy czas oraz koszty, w zamkniętym procesie bez konieczności odłączania połączeń elektrycznych.

Nowa osłona termometryczna: zachowany przepływ w każdej pozycji montażowej.
  • Nowa osłona termometryczna: zachowany przepływ w każdej pozycji montażowej.
Pobierz nowości